0724 82381
Вторник, 21 март 2023
0724 82381
Вторник, 21 март 2023
 
Община ИХТИМАН » Бюджет »

Отчети

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

29.04.2022 ОБОБЩЕН КАСОВ ОТЧЕТ - 1-ВО ТРИМ. - 31. 03. 2022

11.03.2022 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗП. НА БЮДЖЕТ КЪМ 28.02.2022

10.02.2022 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗП. НА БЮДЖЕТ КЪМ 31.01.2022

20.01.2022 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗП. НА БЮДЖЕТ И ИБСФ КЪМ 31.12.2021

20.01.2022 ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ КЪМ 31.12.2021

15.12.2021 ОТЧЕТ - ИБСФ- РА - М.11.2021

15.12.2021 ОТЧЕТ - ИБСФ-КСФ- М.11.2021

15.12.2021 ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ КЪМ 30.11.2021

15.12.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗП. НА БЮДЖЕТ КЪМ 30.11.2021

15.11.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗП. НА БЮДЖЕТ КЪМ 31.10.2021

15.11.2021 ОТЧЕТ - ИБСФ- РА - М.10.2021

15.11.2021 ОТЧЕТ - ИБСФ- ЧУЖДИ СРЕДСТВА- М.10.2021

15.11.2021 ОТЧЕТ - ИБСФ-КСФ- М.10.2021

15.11.2021 ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ КЪМ 31.10.2021

15.10.2021 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗП. НА БЮДЖЕТ И ИБСФ КЪМ 30.09.2021

15.10.2021 ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ КЪМ 30.09.2021

15.10.2021 ОТЧЕТ ЗА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО ОБЕКТИ КЪМ 30.09.2021

15.09.2021 ОТЧЕТ - ИБСФ-КСФ-М.08.2021

15.09.2021 ОТЧЕТ - ИБСФ-РА-М.08.2021

15.09.2021 ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ КЪМ 31.08.2021

15.09.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗП. НА БЮДЖЕТ КЪМ 31.08.2021

15.08.2021 ОТЧЕТ - ИБСФ-КСФ-М.07.2021

15.08.2021 ОТЧЕТ - ИБСФ-РА-М.07.2021

15.08.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗП. НА БЮДЖЕТ КЪМ 30.07.2021

15.08.2021 ОТЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ КЪМ 30.07.2021

05.08.2021 ПОКАНА

публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2020” на Община Ихтиман

26.07.2021 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗП. БЮДЖЕТ И ИБСФ ЗА 2-РО ТРИМЕС.2021

26.07.2021 ОТЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ КЪМ 30.06.2021

20.07.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗП. НА БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2021

01.07.2021 ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2020

11.06.2021 ОТЧЕТ - ИБСФ-КСФ-М.05.2021

11.06.2021 ОТЧЕТ - ЧУЖДИ СРЕДСТВА- М.05.2021

11.06.2021 ОТЧЕТ -ИБСФ-РА-М.05.2021

11.06.2021 ОТЧЕТИ- БЮДЖЕТ -М.05.2021

28.05.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИБСФ- РА ЗА М.04.2021

28.05.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИБСФ-КСФ ЗА М.04.2021

28.05.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ЗА М.04.2021

28.05.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ЗА М.04.2021

19.05.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ И ИБСФ 1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021

10.05.2021 КАСОВ ОТЧЕТ 2020 Г.

10.05.2021 ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА ИХТИМАН ЗА 2020 Г.

22.04.2021 ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - 1-во трим. 2021

17.03.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ МЕСЕЦ 01.2021

17.03.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ МЕСЕЦ 02.2021

27.02.2021 ОБЩ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ И ИБСФ 4 - ТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020

27.02.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ МЕСЕЦ 12.2020

22.01.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 30.11.2020

22.01.2021 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2020

10.11.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИБСФ - РА КЪМ 31.10.2020

10.11.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИБСФ-KSF КЪМ 31.10.2020

10.11.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.10.2020

15.10.2020 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ И ИБСФ КЪМ 30.09. 2020

10.09.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИБСФ - РА КЪМ 31.08.2020

10.09.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИБСФ -KSF КЪМ 31.05.2020

10.09.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.08.2020

15.08.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.07.2020

20.07.2020 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ И ИБСФ ЗА 2-РО ТРИМЕС. 2020

10.06.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИБСФ - РА КЪМ 31.05.2020

10.06.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИБСФ -KSF КЪМ 31.05.2020

10.06.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.05.2020

10.05.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИБСФ-KSF КЪМ 30.04.2020

10.05.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИБСФ-РА КЪМ 30.04.2020

10.05.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 30.04.2020

30.04.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ И ИБСФ ЗА 1-ВО ТРИМЕС. 2020Г.

10.04.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИБСФ КЪМ 31.03.2020

10.04.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИБСФ-РА КЪМ 31.03.2020

10.04.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2020

10.03.2020 ОоТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 29.02.2020

10.03.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИБСФ КЪМ 29.02.2020

10.03.2020 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИБСФ КЪМ 29.02.2020

10.02.2020 БЮДЖЕТ 2020Г

10.02.2020 ОТЧЕТ КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ И ИБСФ ЗА VІ -ТО ТРИМ. 2019

10.02.2020 ОТЧЕТ КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ И ИБСФ КЪМ М.01.2020

10.02.2020 РЕШЕНИЕ НА ОБ.С ЗА ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТ 2020 Г.

20.01.2020 ОТЧЕТ КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ И ИБСФ КЪМ М.12.2019

10.12.2019 ОТЧЕТ КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ И ИБСФ КЪМ М.11.2019

10.11.2019 ОТЧЕТ КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ И ИБСФ КЪМ М.10.2019

30.09.2019 ОТЧЕТ ІІІ-ТО ТРИМ. 2019 - БЮДЖЕТ И ИБСФ

12.09.2019 ОТЧЕТ КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ И ИБСФ ЗА 2018 Г- ЗАВЕРЕН ОТ СМЕТНА ПАЛАТА

22.07.2019 АНАЛИЗ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 Г.

30.06.2019 ОТЧЕТ ІІ-РО ТРИМ. 2019 - БЮДЖЕТ И ИБСФ

29.05.2019 ОТЧЕТ М.02-2019

29.05.2019 ОТЧЕТ М.03.2019

29.05.2019 ОТЧЕТ М.04.2019

10.05.2019 отчет ИБСФ м.04.2019

09.05.2019 І-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 Г.

10.03.2019 отчет ИБСФ м.02.2019

13.02.2019 ОТЧЕТ

10.02.2019 отчет ИБСФ м.01.2019

02.02.2019 ОТЧЕТ ІV-ТО ТРИМ. 2018

02.02.2019 ОТЧЕТ М.12.2018

11.12.2018 ОТЧЕТ М.11.2018

12.11.2018 ОТЧЕТ М.10.2018

02.11.2018 III-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018

11.10.2018 ОТЧЕТ М.09.2018

11.09.2018 ОТЧЕТ М.08.2018

22.08.2018 ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2017 Г.

11.08.2018 ОТЧЕТ М.07.2018

31.07.2018 ІІ-РО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018

11.07.2018 ОТЧЕТ М.06.2018

11.06.2018 ОТЧЕТ М.05.2018

08.06.2018 ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2017 Г.

11.05.2018 ОТЧЕТ М.04.2018

25.04.2018 І-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

11.04.2018 ОТЧЕТ М.03.2018

02.03.2018 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА М. ФЕВРУАРИ 2018

01.02.2018 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017

01.02.2018 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА М. ЯНУАРИ 2018

30.09.2017 Отчет за касовото изпълнение на бюджета за ІІІ тримесечие

31.03.2017 Месечен отчет - МАРТ 2017

28.02.2017 Месечен отчет - ФЕВРУАРИ 2017

31.01.2017 Месечен отчет - ЯНУАРИ 2017

30.09.2016 Тримесечен отчет - III ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

31.08.2016 Месечен отчет - АВГУСТ 2016

31.07.2016 Месечен отчет - ЮЛИ 2016

30.06.2016 Тримесечен отчет - II ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

31.05.2016 Месечен отчет - МАЙ 2016

30.04.2016 Месечен отчет - АПРИЛ 2016

31.03.2016 Тримесечен отчет - I ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

29.02.2016 Месечен отчет - ФЕВРУАРИ 2016

31.01.2016 Месечен отчет - ЯНУАРИ 2016

Последна редакция: 30.04.2022
горе