0724 82381
Вторник, 21 март 2023
0724 82381
Вторник, 21 март 2023
 

Контакти

 

Общинска администрация - ИХТИМАН
ул. "Цар Освободител" 123
имейл: obshtina_ihtiman@mail.bg, obshtina_ixtiman@mail.bg

ЕИК: 000776299

 

Общински съвет - ИХТИМАН
ул. "Цар Освободител" 123
имейл: obs_ihtiman@abv.bg
Председател: 0724 82381, вътр. 111

 

Общинско горско предприятие - ИХТИМАН

ул.Цар Освободител №123

https://ogp-ihtiman.com/ 

 

Дежурни "ОМП"

0886445298

0724 8 3682 

 

 

Общинска администрация

тел. вътр.
Централа 0724 82381  
Кмет   102
Зам. кмет - инж. Тони Кацаров   104
Зам. кмет - Даниела Митева   106
Секретар   103
Връзки с обществеността   101
Юрисконсулт   105
Главен счетоводител   107
Факс 0724 82550  
Деловодство   116
Архитектура и строителство    
Архив - Евдокия Василева 0724 82240  
Чертожник - Вяра Иванова 0724 82238  
Незаконно строителство 0724 83405  
ГРАО 0724 83494 113
Домашен социален патронаж 0724 82891  
Евроинтеграция   110
Личен състав   114
Образование, култура 0724 82027  
  0724 82201  
Общинска собственост 0724 82234  
Селско стопанство, екология   110
Финанси и бюджет    
Директор   107
Счетоводство   108
Каса   116
Местни данъци и такси 0724 82313  

 

Декларация за достъпност