0724 82381
Събота, 25 май 2024
0724 82381
Събота, 25 май 2024
 
Община ИХТИМАН » Общински съвет »

Общински съвет

 

Съветници

Александър Росенов Асенов

Дата на раждане: 19.02.1985

Образование: основно

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК "Евророма-ДПС"

Андрей Александров Тополов

Дата на раждане: 22.12.1985

Образование: средно-специално

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК "Евророма-ДПС"

Борис Николаев Аргиров

Дата на раждане: 15.03.1969 г.

Семейно положение: разведен

Телефон: 0886008672

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК "Евророма-ДПС"

Виктор Георгиев Илиев

Дата на раждане: 13.02.1993

Семейно положение: неженен

Образование: средно

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Десислава Атанасова Василева

Семейно положение: неомъжена

Образование: бакалавър - инж.технолог ароматно-вкусови продукти; магистър -управление на човешки ресурси

Месторабота: "Алмагест"АД гара Веринско

Телефон: 0898759085

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Десислава Георгиева Христоскова-Николова

Дата на раждане: 23.02.1987

Семейно положение: омъжена

Образование: висше

Месторабота: "Сън Сървиз"ЕООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Иван Бориславов Вуков

Семейно положение: женен

Образование: Висше -учител по физика и математика

Месторабота: Частно СОУ по изкуства и чужди езици "Артис" - София

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия

Иван Христов Милчев

Дата на раждане: 06.12.1966 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше

Месторабота: "Еледжик 99" ЕАД - Ихтиман

Телефон: 0888373627

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Съюз на  десните сили за Ихтиман

Иванка Георгиева Пелтекова

Дата на раждане: 30.10.1963 г.

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше - магистър, българска  филология

Месторабота: СУ "Христо Ботев"

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Иванко Петров Пандезов

Дата на раждане: 29.11.1950

Семейно положение: женен

Образование: висше-икономическа география

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия

Йордан Малинов Шатъров

Дата на раждане: 23.07.1975

Семейно положение: женен

Образование: основно

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК "Евророма-ДПС"

д-р Петър Христов Беков

Дата на раждане: 11.01.1965

Семейно положение: женен

Образование: висше-медицина

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Радослав Петков Иванов

Дата на раждане: 17.02.1986

Семейно положение: женен

Образование: средно-специално

Месторабота: "Гардън сървиз"-ООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Светлана Йорданова Колева

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше - магистър "Публични финанси"

Месторабота: Д"БТ" - Ихтиман, директор

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Светослав Христов Пашунов

Дата на раждане: 24.04.1982

Семейно положение: женен

Образование: Висше - Икономика на отбраната и сигурността

Месторабота: "Булмит България" ООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Тодор Благовестов Андреев

Дата на раждане: 22.01.1960 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше-икономическо "Икономика и организация на труда"

Месторабота: ЕТ "Надежда-91"

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Съюз на  десните сили за Ихтиман