0724 82381
Неделя, 3 март 2024
0724 82381
Неделя, 3 март 2024
 

Актуална обществена информация по чл.15, ал.1 

от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

 

Информация по чл.15, ал.1 Интернет достъп  Формат на данните 
 1  Устройствен правилник   https://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=119&typ=25  WORD
 2  Действаци нормативни актове   https://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=48&typ=8  WORD; PDF
 3  Контактен център   https://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=55  
 4  Харта на клиента   https://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=120&typ=26  PDF
 5  Стратегии и програми     
 6  Бюджет/Финанси   https://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=16&typ=2  EXCEL; WORD; PDF
 7  Профил на купувача   https://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=24  PDF
 8  Проект на нормативни актове   https://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=48&typ=8  WORD; PDF
 9  Обществени обсъждания   

 

10  Цени за плащане на услуги     https://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=127  
11  Конкурси за работа   https://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=132  
12

Декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ на служители от Община Ихтиман

 https://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=105