0724 82381
Петък, 3 април 2020
0724 82381
Петък, 3 април 2020
 

 Декларации за имущество и интереси - по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2 

2019 година

Име, преизиме и фамилия  Месторабота  Длъжност По чл.35, ал.1, т.1 по чл.35, ал.1, т.2
1  Албена Георгиева Илиева  Община Ихтиман  Специалист      
2  Анелия Георгиева Иванова  Община Ихтиман  Финансов контрольор   №95.00-92/ 24.02.2020  №95.00-92/ 24.02.2020
3  Анелия Георгиева Спасова  Община Ихтиман  Социален работник   №95.00-55/ 05.02.2020  №95.00-55/ 05.02.2020
4  Анелия Петрова Пандезова   Община Ихтиман  Младши експерт   №95.00-76/ 14.02.2020   №95.00-76/ 14.02.2020
5  Анета Тодорова Вандова  Община Ихтиман  Главен специалист     
6  Ани Георгиева Заркова  Община Ихтиман  Младши експерт     
7  Анка Петрова Захова   Община Ихтиман  Старша мед. сестра     
8  Антоанета Георгиева   Балканджийска Община Ихтиман  Директор "Социални услуги в областта"     
9  Антония Викторова Сотирова Община Ихтиман  Здравен медиатор    №95.00-60/ 05.02.2020   №95.00-60/ 05.02.2020
10  Антония Олегова Поибренска  Община Ихтиман  Главен специалист   №95.00-90/ 24.02.2020  №95.00-90/ 24.02.2020
11  Антония Савкова Борисова  Община Ихтиман Социален работник    
12  Беатриче Тодорова Търнаджийска Община Ихтиман  Директор      
13 Богиня Сергеева Митева Василева Община Ихтиман Главен експерт  №95.00-93/ 24.02.2020  №95.00-93/ 24.02.2020
14  Борислава Иванова Мешинкова  Община Ихтиман  Социален работник     
15  Валентина Младенова Петрова         - Вучева  Община Ихтиман Директор ЦПЛР - ОДК    
16  Ваня Огнянова Колева Община Ихтиман Директор - детска градина    
17  Васил Димитров Михайлов Община Ихтиман Старши експерт  №95.00-52/ 04.02.2020  №95.00-52/ 04.02.2020
18  Велина Любомирова Минева  Община Ихтиман Директор - Исторически музей     
19  Венцислав Бойков Трендафилов Община Ихтиман Кметски наместник    
20  Вергиния Йорданова Церовска  Община Ихтиман Специалист секретар

 №95.00-28/ 20.01.2020

 №95.00-28/ 20.01.2020
21  Веселка Христова Ботева  Община Ихтиман Специалист

 №95.00-49/ 03.02.2020

 №95.00-49/ 03.02.2020
22

 Виолета Йорданова           Тепавичарова 

Община Ихтиман  Медицинска сестра     
23

Владислав Емилов Димитров

Община Ихтиман Специалист "Домакин"  №95.00-14/ 17.01.2020  №95.00-14/ 17.01.2020
24  Вяра Евгениева Иванова  Община Ихтиман  Главен специалист     
25  Гергана Наскова Атанасова  Община Ихтиман  Главен специалист     
26  Гергана Спасова Александрова  Община Ихтиман Кметски наместник     
27  Даниел Лазаров Грънчаров Община Ихтиман  Младши юрисконсулт  №95.00-56/ 05.02.2020  №95.00-56/ 05.02.2020
28  Даниел Христов Кацаров Община Ихтиман  Главен експерт     
29  Даниела Дончева Влайкова  Община Ихтиман Младши експерт   №95.00-80/ 14.02.2020   №95.00-80/ 14.02.2020
30  Даниела Иванова Сестримска Община Ихтиман Младши експерт    
31  Десислава Валериева Дакова  Община Ихтиман  Младши специалист    №95.00-91/ 24.02.2020  №95.00-91/ 24.02.2020
32

 Десислава Христова Димитрова -   Илова 

Община Ихтиман  Младши експерт   №95.00-77/ 14.02.2020   №95.00-77/ 14.02.2020
33  Диана Кирилова Дукова  Община Ихтиман   Специалист    
34  Димитрина Груева Величкова  Община Ихтиман  Главен специалист    №95.00-50/ 03.02.2020  №95.00-50/ 03.02.2020
35  Евдокия Николова Василева  Община Ихтиман  Главен специалист     
36  Ели Димитрова Шопова  Община Ихтиман  Психолог     
37  Елизабета Иванова Крушарска  Община Ихтиман  Главен специалист     
38  Жулиена Атанасова Пенкова  Община Ихтиман  Медицинска сестра     
39  Звезделина Мирославова     Котларова   Община Ихтиман Специалист     
40  Здравка Георгиева Кьосева  Община Ихтиман  Медицинска сестра      
41  Зорка Атанасова Дубелова  Община Ихтиман  Старша мед.сестра     
42  Иво Иванов Маринов Община Ихтиман  Кметски наместник     
43  Илиана Иванова Нешова  Община Ихтиман  Специалист - Домакин     
44  Илияна Иванова Лесева Община Ихтиман Медицинска сестра     
45  Искра Димитрова Вакарелийска Община Ихтиман  Старша мед.сестра     
46  Йордан Георгиев Величков Община Ихтиман  Специалист     
47  Йорданка Стоянова Георгиева  Община Ихтиман Специалист    
48  Катя Николова Колева  Община Ихтиман  Старши експерт   №95.00-21/ 20.01.2020  №95.00-21/ 20.01.2020
49  Кирил Георгиев Христов Община Ихтиман  Кметски наместник     
50  Кирилка Любенова Миладинова Община Ихтиман Старши експерт   №95.00-79/ 14.02.2020   №95.00-79/ 14.02.2020
51  Красимир Ангелов Ботев

Община Ихтиман

Здравен медиатор    
52  Красимира Байкова     Балканджийска Община Ихтиман  Главен специалист - ДСП     
53  Красимира Георгиева Василева  Община Ихтиман  Ръководител     
54  Красимира Георгиева Петкова  Община Ихтиман Кметски наместник    
55  Любомира Димитрова Вакарелска     - Янкова  Община Ихтиман  Старши счетоводител   №95.00-22/ 20.01.2020   №95.00-22/ 20.01.2020
56  Малина Любомирова Карабонева Община Ихтиман Старши експерт    
57  Мариана Стоянова Гаджева  Община Ихтиман  Медицинска сестра     
58  Мариела Илианова Илиева  Община Ихтиман  Старши специалист    №95.00-48/ 03.02.2020   №95.00-48/ 03.02.2020
59  Маринела Белчева Иванова  Община Ихтиман   Старши счетоводител   №95.00-20/ 20.01.2020  №95.00-20/ 20.01.2020
60  Мария Василева Делсизова  Община Ихтиман   Главен специалист  №95.00-24/ 20.01.2020  №95.00-24/ 20.01.2020
61  Мая Здравкова Данденова Община Ихтиман  Счетоводител   №95.00-18/ 20.01.2020   №95.00-18/ 20.01.2020
62  Миглена Георгиева Георгиева Община Ихтиман  Специалист     
63  Милка Йорданова Илова  Община Ихтиман  Счетоводител   №95.00-19/ 20.01.2020   №95.00-19/ 20.01.2020
64  Наталия Атанасова Церовска  Община Ихтиман  Специалист - ПВЗ     
65  Невена Димитрова Караиванова  Община Ихтиман  Кметски наместник     
66  Николай Кирилов Балабанов Община Ихтиман  Главен експерт     
67  Николета Бойкова Зашева  Община Ихтиман  Социален работник     
68  Нина Томова Алексиева Община Ихтиман  Секретар МКБППМН   №95.00-25/ 20.01.2020  №95.00-25/ 20.01.2020
69  Петър Бориславов Янински Община Ихтиман  Секретар Община     
70  Петър Красимиров Добрев Община Ихтиман  Главен инженер   №95.00-41/ 22.01.2020   №95.00-41/ 22.01.2020
71  Радослав Иванов Петров Община Ихтиман Директор ОГП    
72  Радослава Стефанова Лазарова  Община Ихтиман Директор ДГ    
73  Розета Иванова Линева  Община Ихтиман  Медицинска сестра     
74  Росица Илиева Клисарска  Община Ихтиман  Главен експерт     
75  Светла Борисова Захова  Община Ихтиман  Медицинска сестра     
76  Светлана Милкова Сиренякова  Община Ихтиман  Главен специалист     
77  Силвия Бойкова Арнаутска  Община Ихтиман  Главен експерт     
78  Славчо Ангелов Петков Община Ихтиман  Кметски наместник     
79

Снежана Петрова           Балканджийска 

Община Ихтиман  Младши експерт     
80  Спартак Викторов Сотиров Община Ихтиман  Главен експерт    №95.00-61/ 05.02.2020   №95.00-61/ 05.02.2020
81  Станка Величкова Панева  Община Ихтиман  Главен специалист     
82  Стефани Владимирова     Балабанова Добрева Община Ихтиман  Главен експерт   №95.00-37/ 22.01.2020 №95.00-37/  22.01.2020
83  Стефка Христова Караиванова Община Ихтиман  Главен специалист - БКС     
84  Стоян Георгиев Георгиев Община Ихтиман  Кметски наместник     
85  Таня Цанкова Станкова  Община Ихтиман Директор ДГ    
86  Теменужка Темелкова     Ачкаканова  Община Ихтиман  Медицинска сестра     
87  Християн Николаев Пудев Община Ихтиман  Специалист   №95.00-54/ 05.02.2020  №95.00-54/ 05.02.2020
88  Цветанка Атанасова Нешева Община Ихтиман Директор ДГ    
89  Цветелина Ивова Николова             - Хаджийска  Община Ихтиман  Главен специалист     
90  Цветелина Йорданова Атанасова Община Ихтиман  Главен специалист    №95.00-8/ 14.02.2020   №95.00-8/ 14.02.2020
91  Чавдар Неофитов Атанасов Община Ихтиман  Старши експерт