0724 82381
Вторник, 21 март 2023
0724 82381
Вторник, 21 март 2023
 
Община ИХТИМАН » Общинска администрация »

 Декларации за имущество и интереси - по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2 

2019 година

Име, преизиме и фамилия  Месторабота  Длъжност По чл.35, ал.1, т.1 по чл.35, ал.1, т.2
1  Албена Георгиева Илиева  Община Ихтиман  Специалист     №95.00-144/ 14.04.2020  №95.00-144/ 14.04.2020
2  Анелия Георгиева Иванова  Община Ихтиман  Финансов контрольор   №95.00-92/ 24.02.2020  №95.00-92/ 24.02.2020
3  Анелия Георгиева Спасова  Община Ихтиман  Социален работник   №95.00-55/ 05.02.2020  №95.00-55/ 05.02.2020
4  Анелия Петрова Пандезова   Община Ихтиман  Младши експерт   №95.00-76/ 14.02.2020   №95.00-76/ 14.02.2020
5  Анета Тодорова Вандова  Община Ихтиман  Главен специалист   №95.00-143/ 14.04.2020   №95.00-143/ 14.04.2020
6  Ани Георгиева Заркова  Община Ихтиман  Младши експерт    №95.00-145/ 14.04.2020   №95.00-145/ 14.04.2020
7  Анка Петрова Захова   Община Ихтиман  Старша мед. сестра    №95.00-161/ 07.05.2020   №95.00-161/ 07.05.2020
8  Антоанета Георгиева   Балканджийска Община Ихтиман  Директор "Социални услуги в областта"    №95.00-205/ 19.05.2020   №95.00-205/ 19.05.2020
9  Антония Викторова Сотирова Община Ихтиман  Здравен медиатор    №95.00-60/ 05.02.2020   №95.00-60/ 05.02.2020
10  Антония Олегова Поибренска  Община Ихтиман  Главен специалист   №95.00-90/ 24.02.2020  №95.00-90/ 24.02.2020
11  Антония Савкова Борисова  Община Ихтиман Социален работник   №95.00-53/ 04.02.2020   №95.00-53/ 04.02.2020
12  Беатриче Тодорова Търнаджийска Община Ихтиман  Директор    №95.00-149/ 21.04.2020  №95.00-149/ 21.04.2020
13 Богиня Сергеева Митева Василева Община Ихтиман Главен експерт  №95.00-93/ 24.02.2020  №95.00-93/ 24.02.2020
14  Борислава Иванова Мешинкова  Община Ихтиман  Социален работник    №95.00-57/ 05.02.2020    №95.00-57/ 05.02.2020
15  Валентина Младенова Петрова         - Вучева  Община Ихтиман Директор ЦПЛР - ОДК   №95.00-203/ 19.05.2020   №95.00-203/ 19.05.2020
16  Ваня Огнянова Колева Община Ихтиман Директор - детска градина   №95.00-181/ 15.05.2020  №95.00-181/ 15.05.2020
17  Васил Димитров Михайлов Община Ихтиман Старши експерт  №95.00-52/ 04.02.2020  №95.00-52/ 04.02.2020
18  Велина Любомирова Минева -           Илиева Община Ихтиман Директор - Исторически музей     №95.00-177/ 08.05.2020    №95.00-177/ 08.05.2020
19  Венцислав Бойков Трендафилов Община Ихтиман Кметски наместник  №95.00-184/ 18.05.2020  №95.00-184/ 18.05.2020
20  Вергиния Йорданова Церовска  Община Ихтиман Специалист секретар

 №95.00-28/ 20.01.2020

 №95.00-28/ 20.01.2020
21  Веселка Христова Ботева  Община Ихтиман Специалист

 №95.00-49/ 03.02.2020

 №95.00-49/ 03.02.2020
22

 Виолета Йорданова           Тепавичарова 

Община Ихтиман  Медицинска сестра    №95.00-158/ 07.05.2020   №95.00-158/ 07.05.2020
23

Владислав Емилов Димитров

Община Ихтиман Специалист "Домакин"  №95.00-14/ 17.01.2020  №95.00-14/ 17.01.2020
24  Вяра Евгениева Иванова  Община Ихтиман  Главен специалист  №95.00-200/ 19.05.2020 №95.00-200/ 19.05.2020
25  Гергана Наскова Атанасова  Община Ихтиман  Главен специалист     №95.00-140/ 14.04.2020    №95.00-140/ 14.04.2020
26  Гергана Спасова Александрова  Община Ихтиман Кметски наместник   №95.00-199/ 19.05.2020  №95.00-199/ 19.05.2020
27  Галина Петрова Колчева  Община Ихтиман  Кметски наместник   №95.00-198/ 19.05.2020  №95.00-198/ 19.05.2020
28  Даниел Лазаров Грънчаров Община Ихтиман  Младши юрисконсулт  №95.00-56/ 05.02.2020  №95.00-56/ 05.02.2020
29  Даниел Христов Кацаров Община Ихтиман  Главен експерт   №95.00-182/ 15.05.2020   №95.00-182/ 15.05.2020
30  Даниела Дончева Влайкова  Община Ихтиман Младши експерт   №95.00-80/ 14.02.2020   №95.00-80/ 14.02.2020
31  Даниела Иванова Сестримска Община Ихтиман Младши експерт  №95.00-172/ 08.05.2020  №95.00-172/ 08.05.2020
32  Десислава Валериева Дакова  Община Ихтиман  Младши специалист    №95.00-91/ 24.02.2020  №95.00-91/ 24.02.2020
33

 Десислава Христова Димитрова -   Илова 

Община Ихтиман  Младши експерт   №95.00-77/ 14.02.2020   №95.00-77/ 14.02.2020
34  Диана Кирилова Дукова  Община Ихтиман   Специалист  №95.00-173/ 08.05.2020  №95.00-173/ 08.05.2020
35  Димитрина Груева Величкова  Община Ихтиман  Главен специалист    №95.00-50/ 03.02.2020  №95.00-50/ 03.02.2020
36  Евдокия Николова Василева  Община Ихтиман  Главен специалист     №95.00-82/   14.02.2020  №95.00-82/ 14.02.2020
37  Елизабета Иванова Крушарска  Община Ихтиман  Главен специалист   №95.00-142/ 14.04.2020   №95.00-142/ 14.04.2020
38  Жулиена Атанасова Пенкова  Община Ихтиман  Медицинска сестра    №95.00-157/ 07.05.2020   №95.00-157/ 07.05.2020
39  Звезделина Мирославова     Котларова   Община Ихтиман Специалист   №95.00-169/ 07.05.2020  №95.00-169/ 07.05.2020
40  Здравка Георгиева Кьосева  Община Ихтиман  Медицинска сестра    №95.00-185/ 18.05.2020  №95.00-185/ 18.05.2020
41  Зорка Атанасова Дубелова  Община Ихтиман  Старша мед.сестра   №95.00-186/ 18.05.2020  №95.00-186/ 18.05.2020
42  Иво Иванов Маринов Община Ихтиман  Кметски наместник   №95.00-188/ 18.05.2020  №95.00-188/ 18.05.2020
43  Илиана Иванова Нешова  Община Ихтиман  Специалист - Домакин    №95.00-194/ 18.05.2020  №95.00-194/ 18.05.2020
44  Илияна Иванова Лесева Община Ихтиман Медицинска сестра     №95.00-174/ 08.05.2020    №95.00-174/ 08.05.2020
45  Искра Димитрова Вакарелийска Община Ихтиман  Старша мед.сестра    №95.00-159/ 07.05.2020   №95.00-159/ 07.05.2020
46  Йордан Георгиев Величков Община Ихтиман  Специалист   №95.00-217/ 28.05.2020 №95.00-217/ 28.05.2020
47  Йорданка Стоянова Георгиева  Община Ихтиман Специалист  №95.00-191/ 18.05.2020  №95.00-191/ 18.05.2020
48  Катя Николова Колева  Община Ихтиман  Старши експерт   №95.00-21/ 20.01.2020  №95.00-21/ 20.01.2020
49  Кирил Георгиев Христов Община Ихтиман  Кметски наместник   №95.00-189/ 18.05.2020  №95.00-189/ 18.05.2020
50  Кирилка Любенова Миладинова Община Ихтиман Старши експерт   №95.00-79/ 14.02.2020   №95.00-79/ 14.02.2020
51  Красимир Ангелов Ботев

Община Ихтиман

Здравен медиатор  №95.00-141/ 14.04.2020   №95.00-141/ 14.04.2020 
52  Красимира Байкова     Балканджийска Община Ихтиман  Главен специалист - ДСП   №95.00-195/ 18.05.2020   №95.00-195/ 18.05.2020 
53  Красимира Георгиева Василева  Община Ихтиман  Ръководител   №95.00-58/ 05.02.2020   №95.00-58/ 05.02.2020
54  Красимира Георгиева Петкова  Община Ихтиман Кметски наместник  №95.00-201/ 19.05.2020  №95.00-201/ 19.05.2020
55  Любомира Димитрова Вакарелска     - Янкова  Община Ихтиман  Старши счетоводител   №95.00-22/ 20.01.2020   №95.00-22/ 20.01.2020
56  Малина Любомирова Карабонева Община Ихтиман Старши експерт   №95.00-78/ 14.02.2020  №95.00-78/ 14.02.2020
57  Мариана Стоянова Гаджева  Община Ихтиман  Медицинска сестра   №95.00-167/ 07.05.2020  №95.00-167/ 07.05.2020
58  Мариела Илианова Илиева  Община Ихтиман  Старши специалист    №95.00-48/ 03.02.2020   №95.00-48/ 03.02.2020
59  Марио Стоянов Русенин  Община Ихтиман Сътрудник охрана   №95.00-137/ 14.04.2020  №95.00-137/ 14.04.2020
60  Маринела Белчева Иванова  Община Ихтиман   Старши счетоводител   №95.00-20/ 20.01.2020  №95.00-20/ 20.01.2020
61  Мария Василева Делсизова  Община Ихтиман   Главен специалист  №95.00-24/ 20.01.2020  №95.00-24/ 620.01.2020
62  Мария Иванова Иванова  Община Ихтиман Кметски наместник №95.00-196/ 19.05.2020  №95.00-196/ 19.05.2020 
63  Мая Здравкова Данденова Община Ихтиман  Счетоводител   №95.00-18/ 20.01.2020   №95.00-18/ 20.01.2020
64  Миглена Георгиева Георгиева Община Ихтиман  Специалист    №95.00-136/ 14.04.2020   №95.00-136/ 14.04.2020
65  Милка Йорданова Илова  Община Ихтиман  Счетоводител   №95.00-19/ 20.01.2020   №95.00-19/ 20.01.2020
66  Наталия Атанасова Церовска  Община Ихтиман  Специалист - ПВЗ    №95.00-138/ 14.04.2020   №95.00-138/ 14.04.2020
67  Невена Димитрова Караиванова  Община Ихтиман  Кметски наместник   №95.00-166/ 07.05.2020  №95.00-166/ 07.05.2020
68  Николай Кирилов Балабанов Община Ихтиман  Главен експерт   №95.00-163/ 07.05.2020  №95.00-163/ 07.05.2020
69  Николета Бойкова Зашева  Община Ихтиман  Социален работник   №95.00-59/ 05.02.2020   №95.00-59/ 05.02.2020
70  Нина Томова Алексиева Община Ихтиман  Секретар МКБППМН   №95.00-25/ 20.01.2020  №95.00-25/ 20.01.2020
71  Петър Бориславов Янински Община Ихтиман  Секретар Община   №95.00-162/ 07.05.2020  №95.00-162/ 07.05.2020
72  Петър Красимиров Добрев Община Ихтиман  Главен инженер   №95.00-41/ 22.01.2020   №95.00-41/ 22.01.2020
73  Ренета Димитрова Евлогиева  Община Ихтиман Кметски наместник   №95.00-197/ 19.05.2020   №95.00-197/ 19.05.2020
74  Радослав Иванов Петров Община Ихтиман Директор ОГП  №95.00-183/ 18.05.2020  №95.00-183/ 18.05.2020
75  Розета Иванова Линева  Община Ихтиман  Медицинска сестра   №95.00-170/ 07.05.2020  №95.00-170/ 07.05.2020
76  Росица Илиева Клисарска  Община Ихтиман  Главен експерт   №95.00-165/ 07.05.2020  №95.00-165/ 07.05.2020
77  Светла Борисова Захова  Община Ихтиман  Медицинска сестра    №95.00-160/ 07.05.2020   №95.00-160/ 07.05.2020
78  Светлана Милкова Сиренякова  Община Ихтиман  Главен специалист    №95.00-175/ 08.05.2020    №95.00-175/ 08.05.2020
79  Силвия Бойкова Арнаутска  Община Ихтиман  Главен експерт    №95.00-135/ 14.04.2020   №95.00-135/ 14.04.2020
80  Славчо Ангелов Петков Община Ихтиман  Кметски наместник   №95.00-190/ 18.05.2020  №95.00-190/ 18.05.2020
81

Снежана Петрова           Балканджийска 

Община Ихтиман  Младши експерт   №95.00-187/ 18.05.2020  №95.00-187/ 18.05.2020
82  Спартак Викторов Сотиров Община Ихтиман  Главен експерт    №95.00-61/ 05.02.2020   №95.00-61/ 05.02.2020
83  Станка Величкова Панева  Община Ихтиман  Главен специалист    №95.00-204/ 19.05.2020   №95.00-204/ 19.05.2020
84  Стефани Владимирова     Балабанова Добрева Община Ихтиман  Главен експерт   №95.00-37/ 22.01.2020 №95.00-37/  22.01.2020
85  Стефка Христова Караиванова Община Ихтиман  Главен специалист - БКС   №95.00-193/ 18.05.2020  №95.00-193/ 18.05.2020
86  Стоян Георгиев Георгиев Община Ихтиман  Кметски наместник   №95.00-192/ 18.05.2020  №95.00-192/ 18.05.2020
87  Таня Цанкова Станкова  Община Ихтиман Директор ДГ   №95.00-214/ 27.05.2020   №95.00-214/ 27.05.2020
88  Теменужка Темелкова     Ачкаканова  Община Ихтиман  Медицинска сестра   №95.00-176/ 08.05.2020  №95.00-176/ 08.05.2020
89  Християн Николаев Пудев Община Ихтиман  Специалист   №95.00-54/ 05.02.2020  №95.00-54/ 05.02.2020
90  Цветелина Ивова Николова             - Хаджийска  Община Ихтиман  Главен специалист   №95.00-168/ 07.05.2020  №95.00-168/ 07.05.2020
91  Цветелина Йорданова Атанасова Община Ихтиман  Главен специалист    №95.00-80/ 14.02.2020   №95.00-80/ 14.02.2020
92  Чавдар Неофитов Атанасов Община Ихтиман  Старши експерт   №95.00-202/ 19.05.2020  №95.00-202/ 19.05.2020