0724 82381
Неделя, 23 юни 2024
0724 82381
Неделя, 23 юни 2024
 

Общински съвет

<  Постоянни комисии

 

Образование

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Иванка Георгиева Пелтекова - Председател

Дата на раждане: 30.10.1963 г.

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше - магистър, българска  филология

Месторабота: СУ "Христо Ботев"

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Александър Росенов Асенов

Дата на раждане: 19.02.1985

Образование: основно

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК "Евророма-ДПС"

Десислава Атанасова Василева

Семейно положение: неомъжена

Образование: бакалавър - инж.технолог ароматно-вкусови продукти; магистър -управление на човешки ресурси

Месторабота: "Алмагест"АД гара Веринско

Телефон: 0898759085

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Иван Бориславов Вуков

Семейно положение: женен

Образование: Висше -учител по физика и математика

Месторабота: Частно СОУ по изкуства и чужди езици "Артис" - София

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия

д-р Петър Христов Беков

Дата на раждане: 11.01.1965

Семейно положение: женен

Образование: висше-медицина

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Радослав Петков Иванов

Дата на раждане: 17.02.1986

Семейно положение: женен

Образование: средно-специално

Месторабота: "Гардън сървиз"-ООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Светослав Христов Пашунов

Дата на раждане: 24.04.1982

Семейно положение: женен

Образование: Висше - Икономика на отбраната и сигурността

Месторабота: "Булмит България" ООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"