0724 82381
Неделя, 23 юни 2024
0724 82381
Неделя, 23 юни 2024
 

Нормативни документи

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

20.04.2022 Годишен план

Годишен план за дейностите и подкрепа за личностното развитие за 2022 година на Община Ихтиман

20.04.2022 Наредба

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман

326 от 17.03.2022 ЗАПОВЕД

Утвърждаване формула за разпределение на средства, от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2022 г. в Община Ихтиман, получени по единни разходни стандарти, допълващи стандарти и нормативи

01.03.2022 Формула - функция "Образование" 2022 г.

17.05.2021 ОТЧЕТ НА ЦПЛР - ОДК ИХТИМАН

13.04.2021 ЗАПОВЕД № 449/29.03.2021 Г.

Система за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Ихтиман

13.04.2021 ЗАПОВЕД № 450/29.03.2021 Г.

12.04.2021 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА за учебната 2020 / 2021 г.

05.03.2021 БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. НА ЦПЛР - ОДК ИХТИМАН

05.03.2021 ОТЧЕТ ЗА 2020 Г. НА ЦПЛР - ОДК ИХТИМАН

15.01.2021 ЗАПОВЕД № 40 ОТ 13.01.2021 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Формула за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти за един ученик, между училищата и детските градини в Община Ихтиман за 2021 г.

14 от 08.01.2020 ЗАПОВЕД № 14 ОТ 08.01.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Формула за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти за един ученик, между училищата и детските градини в Община Ихтиман за 2020г.

Последна редакция: 13.05.2022
горе