0724 82381
Сряда, 27 май 2020
0724 82381
Сряда, 27 май 2020
 

Конкурси

АРХИВ >>

27.01.2020

ОБЯВЛЕНИЕ - КОНКУРС

„Младши експерт вътрешен одит” в Общинска администрация Ихтиман [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ - КОНКУРС

„Ръководител звено вътрешен одит” в Общинска администрация Ихтиман [Пълен текст]

26.11.2019

ОБЯВЛЕНИЕ - КОНКУРС

„Главен Архитект“ в общинска администрация гр. Ихтиман [Пълен текст]

06.02.2019

ОБЯВЛЕНИЕ - КОНКУРС

"Здравен медиатор" [Пълен текст]

АРХИВ >>