0724 82381
Неделя, 23 януари 2022
0724 82381
Неделя, 23 януари 2022
 

Нормативни документи

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

05.03.2021 БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. НА ЦПЛР - ОДК ИХТИМАН

14 от 08.01.2020 ЗАПОВЕД № 14 ОТ 08.01.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Формула за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти за един ученик, между училищата и детските градини в Община Ихтиман за 2020г.

15.01.2021 ЗАПОВЕД № 40 ОТ 13.01.2021 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Формула за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти за един ученик, между училищата и детските градини в Община Ихтиман за 2021 г.

13.04.2021 ЗАПОВЕД № 449/29.03.2021 Г.

Система за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Ихтиман

13.04.2021 ЗАПОВЕД № 450/29.03.2021 Г.

05.03.2021 ОТЧЕТ ЗА 2020 Г. НА ЦПЛР - ОДК ИХТИМАН

17.05.2021 ОТЧЕТ НА ЦПЛР - ОДК ИХТИМАН

12.04.2021 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА за учебната 2020 / 2021 г.

горе