0724 82381
Събота, 3 юни 2023
0724 82381
Събота, 3 юни 2023
 
Община ИХТИМАН » Общинска администрация »

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ на Кмета на Община Ихтиман - Калоян Илиев

ВСЕКИ ПЪРВИ И ПОСЛЕДЕН ЧЕТВЪРТЪК НА МЕСЕЦА - 14:00 часа

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ на Заместник Кмет на Община Ихтиман - инж. Тони Кацаров

ВСЕКИ ВТОРИ ЧЕТВЪРТЪК НА МЕСЕЦА - 14:00 часа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ на Заместник Кмет на Община Ихтиман - Даниела Митева

ВСЕКИ ТРЕТИ ЧЕТВЪРТЪК НА МЕСЕЦА - 14:00 часа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ на Секретаря на Община Ихтиман

ВСЕКИ ПОСЛЕДЕН ЧЕТВЪРТЪК НАМЕСЕЦА - 14:00 часа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ на Главния архитект на Община Ихтиман

ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК от 09:00 часа до 12:00 часа

ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК от 09:00 часа до 12:00 часа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ на Главния инженер на Община Ихтиман

ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК от 09:00 часа до 12:00 часа

ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК от 09:00 часа до 12:00 часа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ на Техническа служба

ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа

ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа

ВСЕКИ ПЕТЪК от 09:00 часа до 12:00 часа 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ на Местни данъци и такси

ПОНЕДЕЛНИК от 08:00 часа до 16:30 часа (без обедна почивка)

ВТОРНИК от 08:00 часа до  до 16:30 часа (без обедна почивка)

СРЯДА от 08:00 часа до 16:30 часа (без обедна почивка)

ЧЕТВЪРТЪК от 08:00 часа до 16:30 часа (без обедна почивка)

ПЕТЪК от 08:00 часа до 16:30 часа (без обедна почивка)

!!! ВСЕКИ ПОСЛЕДЕН ДЕН ОТ МЕСЕЦА !!! от 08:00 часа до 16:00 часа (без обедна почивка)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ за част от административните услуги,

предоставяни от АГКК, както и за предоставяне на официални документи

по чл. 55, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа

ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа