0724 82381
Вторник, 21 март 2023
0724 82381
Вторник, 21 март 2023
 

Общински съвет

<  Постоянни комисии

 

Контрол по строителството

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ И РАБОТАТА НА ТСУ

Светослав Христов Пашунов - Председател

Дата на раждане: 24.04.1982

Семейно положение: женен

Образование: Висше - Икономика на отбраната и сигурността

Месторабота: "Булмит България" ООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Александър Росенов Асенов

Дата на раждане: 19.02.1985

Образование: основно

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК "Евророма-ДПС"

Виктор Георгиев Илиев

Дата на раждане: 13.02.1993

Семейно положение: неженен

Образование: средно

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Десислава Георгиева Христоскова-Николова

Дата на раждане: 23.02.1987

Семейно положение: омъжена

Образование: висше

Месторабота: "Сън Сървиз"ЕООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Йордан Малинов Шатъров

Дата на раждане: 23.07.1975

Семейно положение: женен

Образование: основно

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК "Евророма-ДПС"

Радослав Петков Иванов

Дата на раждане: 17.02.1986

Семейно положение: женен

Образование: средно-специално

Месторабота: "Гардън сървиз"-ООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Тодор Благовестов Андреев

Дата на раждане: 22.01.1960 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше-икономическо "Икономика и организация на труда"

Месторабота: ЕТ "Надежда-91"

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Съюз на  десните сили за Ихтиман