0724 82381
Четвъртък, 2 декември 2021
0724 82381
Четвъртък, 2 декември 2021
 

 

 

За пълноценно използване на електронните услуги, предлагани от общинска администрация Ихтиман, е необходимо да притежавате ПИК код от НОИ /изваждането е безплатно/ или Квалифициран електронен подпис /КЕП/. Необходимо е да имате и безплатна регистрация в Системата за сигурно електронно връчване на адрес:  https://edelivery.egov.bg/

 

След което използвайте Единния портал за достъп до електронни административни услуги, за да заявите Вашата услуга към Община ИхтиманУслуги, предоставяне от Общинска администрация