0724 82381
Вторник, 16 август 2022
0724 82381
Вторник, 16 август 2022
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи »

Обяви

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

1 от 17.06.2022 Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Медицински център I" ЕООД - гр.Ихтиман

2 от 15.06.2022 На 23.06.2022г/Четвъртък/ от 16.00ч.присъстевено заседание на ПК"Икономическа", ПК"Общинска собственост" , ПК"Контрол",в заседателаната зала на община Ихтиман

1 от 15.06.2022 На 22.06.2022 /Сряда/ от 16.00ч присъствено заседание на ПК"Образование","ПК"Юридическа" ,"Спорт" в заседателната зала на община Ихтиман

1 от 26.05.2022 На 27.05.2022г. /Петък/ от 14:00 ч. СЕСИЯ в Заседателната зала на Община Ихтиман

2 от 10.05.2022 На 19.04.2022г/Четвъртък/ от 16.00ч.присъстевено заседание на ПК"Икономическа", ПК"Общинска собственост" , ПК"Контрол",в заседателаната зала на община Ихтиман

1 от 10.05.2022 На 18.05.2022 /Сряда/ от 16.00ч присъствено заседание на ПК"Образование","ПК"Юридическа" ,"Спорт" в заседателната зала на община Ихтиман

Последна редакция: 17.06.2022
горе