0724 82381
Петък, 23 октомври 2020
0724 82381
Петък, 23 октомври 2020
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи »

Обяви

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

4 от 02.10.2020 На 30.10.2020г /ПЕТЪК/ от 14.00ч СЕСИЯ на ОбС Ихтиман

3 от 02.10.2020 На 22.10.2020г/четвъртък / от 16.00ч. заседание на ПК"Икономическа", ПК"Общинска собственост" и ПК"Контрол"

2 от 02.10.2020 На 21.10.2020г/ сряда/ от 16.00ч. заседание на ПК"Юридическа",ПК"Образование" и ПК"Спрот"

1 от 21.09.2020 Проект за изменение и допълнение на Правилник за органидазията и дейнстта на ОбС-Ихтиман,неговите комисии и взаимодействието му с общинската админстрация ,

Заинтересованите лица имат възможност в 30 дневен срок да направят предложения, становища, мнения и препоръки по настоящият проект в Деловодството или на електронния адрес на Община Ихтиман считано от днес 21.09.2020г

горе