0724 82381
Вторник, 7 април 2020
0724 82381
Вторник, 7 април 2020
 

Обяви

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

3 от 01.04.2020 На 30.04.2020г/ четвъртък/ от 14.00ч. СЕСИЯ

2 от 01.04.2020 На 24.04.2020г/петък / от 16.00ч. заседание на ПК"Икономическа", ПК"Общинска собственост" и ПК"Контрол"

1 от 01.04.2020 На 23.04.2020г/ четвъртък/ от 16.00ч. заседание на ПК"Юридическа",ПК"Образование" и ПК"Спрот"

горе