0724 82381
Сряда, 27 май 2020
0724 82381
Сряда, 27 май 2020
 

Обяви

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

4 от 04.05.2020 На 29.05.2020г /петък/ от 14.00ч СЕСИЯ на ОбС Ихтиман

3 от 04.05.2020 На 21.05.2020г/четвъртък / от 16.00ч. заседание на ПК"Икономическа", ПК"Общинска собственост" и ПК"Контрол"

2 от 04.05.2020 На 20.05.2020г/ сряда/ от 16.00ч. заседание на ПК"Юридическа",ПК"Образование" и ПК"Спрот"

1 от 17.03.2020 Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

горе