0724 82381
Петък, 12 април 2024
0724 82381
Петък, 12 април 2024
 

Общински съвет

<  Постоянни комисии

 

Спорт

СПОРТ, ТУРИЗЪМ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ

Борис Николаев Аргиров - Председател

Дата на раждане: 15.03.1969 г.

Семейно положение: разведен

Телефон: 0886008672

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК "Евророма-ДПС"

Виктор Георгиев Илиев

Дата на раждане: 13.02.1993

Семейно положение: неженен

Образование: средно

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Десислава Георгиева Христоскова-Николова

Дата на раждане: 23.02.1987

Семейно положение: омъжена

Образование: висше

Месторабота: "Сън Сървиз"ЕООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Иванко Петров Пандезов

Дата на раждане: 29.11.1950

Семейно положение: женен

Образование: висше-икономическа география

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия

Светослав Христов Пашунов

Дата на раждане: 24.04.1982

Семейно положение: женен

Образование: Висше - Икономика на отбраната и сигурността

Месторабота: "Булмит България" ООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"