0724 82381
Неделя, 23 юни 2024
0724 82381
Неделя, 23 юни 2024
 

Общински съвет

<  Постоянни комисии

 

Юридическа комисия

ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, КАКТО И УПРАЖНЯВАЩ ТЕКУЩ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ИЗДАДЕНИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЯ НА ОбС

д-р Петър Христов Беков - Председател

Дата на раждане: 11.01.1965

Семейно положение: женен

Образование: висше-медицина

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Андрей Александров Тополов

Дата на раждане: 22.12.1985

Образование: средно-специално

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК "Евророма-ДПС"

Иван Христов Милчев

Дата на раждане: 06.12.1966 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше

Месторабота: "Еледжик 99" ЕАД - Ихтиман

Телефон: 0888373627

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Съюз на  десните сили за Ихтиман

Иванка Георгиева Пелтекова

Дата на раждане: 30.10.1963 г.

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше - магистър, българска  филология

Месторабота: СУ "Христо Ботев"

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Иванко Петров Пандезов

Дата на раждане: 29.11.1950

Семейно положение: женен

Образование: висше-икономическа география

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия

Радослав Петков Иванов

Дата на раждане: 17.02.1986

Семейно положение: женен

Образование: средно-специално

Месторабота: "Гардън сървиз"-ООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Светлана Йорданова Колева

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше - магистър "Публични финанси"

Месторабота: Д"БТ" - Ихтиман, директор

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"