0724 82381
Петък, 23 октомври 2020
0724 82381
Петък, 23 октомври 2020
 

Новини

АРХИВ >>

02.10.2020

ЗАПОВЕД №1248/01.10.2020 Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г... [Пълен текст]

23.09.2020

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.

Във връзка с „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.“, Общинска преброителна комисия – Ихтиман обявява набиране на преброи... [Пълен текст]

10.09.2020

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2019” на Община Ихтиман [Пълен текст]

02.07.2020

ЗАПОВЕД №792/02.07.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение №418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., за у... [Пълен текст]

ЗАПОВЕД №791/02.07.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение №418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., за у... [Пълен текст]

29.06.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2020 г. [Пълен текст]

26.06.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2020 г. [Пълен текст]

23.06.2020

ЗАПОВЕД №727/23.06.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение №378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., за у... [Пълен текст]

ЗАПОВЕД №726/23.06.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение №378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., за у... [Пълен текст]

27.05.2020

ЗАПОВЕД №582/27.05.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Заповед №РД-01-277/26.05.2020 год., във връзка с обявена... [Пълен текст]

22.05.2020

ЗАПОВЕД №575/22.05.2020

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед №РД-01-272/20.05.2020г. на министъра на здравеопазването и отчетена готовност на детските ... [Пълен текст]

ЗАПОВЕД №473/15.05.2020Г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г., във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 ... [Пълен текст]

13.05.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман [Пълен текст]

12.05.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол по чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 / 2021 г. [Пълен текст]

04.05.2020

ЗАПОВЕД №459/04.05.2020Г.

за изменение и допълнение на Заповед №308/13.03.2020г., Заповед №327/19.03.2020г., Заповед №330/20.03.2020г., Заповед №348/27.03.2020г., и Заповед №423/27.04... [Пълен текст]

29.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Противопожарни мерки при извършване на дейности в земеделските земи [Пълен текст]

27.04.2020

ЗАПОВЕД №423/27.04.2020Г.

за изменение на Заповед №330/20.03.2020г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняваща... [Пълен текст]

21.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 / 2021 г. [Пълен текст]

16.04.2020

ЗАПОВЕД №414/16.04.2020Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпрос... [Пълен текст]

10.04.2020

ЗАПОВЕД №387/10.04.2020Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпрос... [Пълен текст]

08.04.2020

ЗАПОВЕД №376/08.04.2020Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпрос... [Пълен текст]

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за ... [Пълен текст]

27.03.2020

ЗАПОВЕД №348/27.03.2020Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпрос... [Пълен текст]

22.03.2020

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

До жителите на община Ихтиман Уважаеми съграждни, Намираме се в безпрецедентна ситуация, излизането от която изисква личната ангажираност на всеки един от... [Пълен текст]

21.03.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с възникнали въпроси около извънредното положение с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 [Пълен текст]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка със Заповед – РД - 01 - 143/20.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването [Пълен текст]

20.03.2020

ЗАПОВЕД №330/20.03.20

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпрос... [Пълен текст]

ЗАПОВЕД №328/20.03.20

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична о... [Пълен текст]

13.03.2020

ЗАПОВЕД № 309 ОТ 13.03.2020 Г.

Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини на територията на Община Ихтиман [Пълен текст]

ЗАПОВЕД №308/13.03.2020Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняваща се епидемична обс... [Пълен текст]

11.03.2020

ЗАПОВЕД № 287 ОТ 11.03.2020 Г.

Дните 12.03.2020 г. и 13.03.2020 г. обявени за неучебни дни за всички училища на територията на Община Ихтиман. [Пълен текст]

10.03.2020

ЗАПОВЕД №268/09.03.2020

Ограничаване провеждането на мероприяти, свързани със струпването на много хора [Пълен текст]

АРХИВ >>