0724 82381
Вторник, 7 април 2020
0724 82381
Вторник, 7 април 2020
 

Новини

АРХИВ >>

27.03.2020

ЗАПОВЕД №348/27.03.2020Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпрос... [Пълен текст]

22.03.2020

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

До жителите на община Ихтиман Уважаеми съграждни, Намираме се в безпрецедентна ситуация, излизането от която изисква личната ангажираност на всеки един от... [Пълен текст]

21.03.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с възникнали въпроси около извънредното положение с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 [Пълен текст]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка със Заповед – РД - 01 - 143/20.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването [Пълен текст]

20.03.2020

ЗАПОВЕД №330/20.03.20

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпрос... [Пълен текст]

ЗАПОВЕД №328/20.03.20

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична о... [Пълен текст]

13.03.2020

ЗАПОВЕД № 309 ОТ 13.03.2020 Г.

Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини на територията на Община Ихтиман [Пълен текст]

ЗАПОВЕД №308/13.03.2020Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняваща се епидемична обс... [Пълен текст]

11.03.2020

ЗАПОВЕД № 287 ОТ 11.03.2020 Г.

Дните 12.03.2020 г. и 13.03.2020 г. обявени за неучебни дни за всички училища на територията на Община Ихтиман. [Пълен текст]

10.03.2020

ЗАПОВЕД №268/09.03.2020

Ограничаване провеждането на мероприяти, свързани със струпването на много хора [Пълен текст]

21.02.2020

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЕХАНИЗЪМ „ЛИЧНА ПОМОЩ”

Предоставянето на лична помощ се основава на принципите, предвидени в Закона за хората с увреждания, ефективност и ефикасност на предоставянето на помощта и зач... [Пълен текст]

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“

Във връзка с реализацията на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, Община Ихтиман обявява прием на заявления за ползване на услугата „До... [Пълен текст]

29.01.2020

УВЕДОМЛЕНИЕ

До: Огнян Цветанов Наков Документи: Гр-2283/2019г. на Лиляна Милкова Колева Публикация на: 29.01.2020 Община Ихтиман „Специализирана администрация” –отдел ... [Пълен текст]

24.01.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Заповед № 59/22.01.20г. на Кмета на Община Ихтиман, във връзка с... [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Заповед № 58/22.01.20г. на Кмета на Община Ихтиман, във връзка с... [Пълен текст]

23.01.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019 / 2020 г. [Пълен текст]

13.01.2020

ПОКАНА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН ЗА 2020 Г. [Пълен текст]

13.11.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

Волейболен клуб "Ботев" - Ихтиман [Пълен текст]

12.11.2019

ПЛАН - СМЕТКА ЗА 2020Г.

На основание чл.66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересовани стран... [Пълен текст]

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАКСИТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2020Г.

Община Ихтиман в изпълнение на разпоредбата по чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставяме на заинтересованите лица проект за изменение и допълне... [Пълен текст]

31.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2020 г. [Пълен текст]

16.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

На 19 октомври / събота / 2019г. от 09.30ч. в малкият салон на читалище „Слънце”гр.Ихтиман Общинската избирателна комисия ще проведе обучение със състав... [Пълен текст]

11.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Консултативна среща с представителите на парламентарно представените партии и коалиции [Пълен текст]

19.08.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. [Пълен текст]

25.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман [Пълен текст]

22.07.2019

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА "БЮДЖЕТ 2018" НА ОБЩИНА ИХТИМАН

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за Публичните финанси, Председателят на Общински съвет гр. Ихтиман отправя покана за участие в обществено обсъждане на: ... [Пълен текст]

АРХИВ >>