0724 82381
Четвъртък, 2 декември 2021
0724 82381
Четвъртък, 2 декември 2021
 

Новини

АРХИВ >>

28.10.2021

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Във връзка с предстоящите избори на 14 ноември 2021 година, на 05 ноември / петък/ от 11:00 часа в малкия салон на Читалище " Слънце" ще се проведе обучение с... [Пълен текст]

04.10.2021

ПРОЕКТЕН ВАРИАНТ НА ГРАФИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕ ЗА СЛЕДВАЩАТА 2022 Г.

С цел подобряване на обслужването с железопътен транспорт и осигуряване на надежден и удобен превоз на жителите , очакваме вашите предложения за одобрение или и... [Пълен текст]

23.08.2021

УКАЗ № 216 ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВАКАРЕЛ, ОБЩИНА ИХТИМАН НА 03 ОКТОМВРИ 2021 Г.

УКАЗ № 216 на основание чл. 98, т. 1 от Конституция... [Пълен текст]

05.08.2021

П О К А Н А

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за Публичните финанси, Председателят на Общински съвет гр. Ихтиман отправя покана за участие в обществено обсъждане на: ... [Пълен текст]

01.07.2021

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Ихтиман (ПИРО) за периода 2021-2027 г. [Пълен текст]

31.05.2021

СЪОБЩЕНИЕ

Консултативна среща при Кмета на Община Ихтиман [Пълен текст]

25.05.2021

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.

Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021 Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и конт... [Пълен текст]

28.04.2021

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпили жалби за критично състояние на качеството и количеството на водата за питейно – би... [Пълен текст]

23.03.2021

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

На 28.03.2021 г. /неделя/ от 12:00 часа в големият салон на читалище "Слънце" гр.Ихтиман, ще се проведе обучение със съставите на СИК във връзка с предстоящите... [Пълен текст]

08.03.2021

РАЗРАБОТЕНИ НОВИ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ДАЕУ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме ви, че Държавна агенция електронно управление е разработила нови ... [Пълен текст]

23.02.2021

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 / 2021 г. [Пълен текст]

17.02.2021

СЪОБЩЕНИЕ

Консултативна среща при Кмета на Община Ихтиман [Пълен текст]

27.01.2021

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН ЗА 2021 Г.

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси отправям покана към всички заинтересовани лица и организации да вземат участие в публичното обсъждане... [Пълен текст]

26.10.2020

РЕШЕНИЕ № 126 ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИХТИМАН, ПРОВЕДЕНО НА 25.09.2020 Г., ПРОТОКОЛ № 11

Относно: откриване на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяля от капитала на търговско предприятие 'Хлебни изделия' ЕООД , собственост на община Ихтиман [Пълен текст]

02.10.2020

ЗАПОВЕД №1248/01.10.2020 Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г... [Пълен текст]

23.09.2020

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.

Във връзка с „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.“, Общинска преброителна комисия – Ихтиман обявява набиране на преброи... [Пълен текст]

10.09.2020

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2019” на Община Ихтиман [Пълен текст]

02.07.2020

ЗАПОВЕД №792/02.07.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение №418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., за у... [Пълен текст]

ЗАПОВЕД №791/02.07.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение №418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., за у... [Пълен текст]

29.06.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2020 г. [Пълен текст]

26.06.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2020 г. [Пълен текст]

23.06.2020

ЗАПОВЕД №727/23.06.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение №378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., за у... [Пълен текст]

ЗАПОВЕД №726/23.06.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение №378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., за у... [Пълен текст]

27.05.2020

ЗАПОВЕД №582/27.05.2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Заповед №РД-01-277/26.05.2020 год., във връзка с обявена... [Пълен текст]

22.05.2020

ЗАПОВЕД №575/22.05.2020

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед №РД-01-272/20.05.2020г. на министъра на здравеопазването и отчетена готовност на детските ... [Пълен текст]

ЗАПОВЕД №473/15.05.2020Г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г., във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 ... [Пълен текст]

13.05.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман [Пълен текст]

12.05.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол по чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 / 2021 г. [Пълен текст]

04.05.2020

ЗАПОВЕД №459/04.05.2020Г.

за изменение и допълнение на Заповед №308/13.03.2020г., Заповед №327/19.03.2020г., Заповед №330/20.03.2020г., Заповед №348/27.03.2020г., и Заповед №423/27.04... [Пълен текст]

29.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Противопожарни мерки при извършване на дейности в земеделските земи [Пълен текст]

27.04.2020

ЗАПОВЕД №423/27.04.2020Г.

за изменение на Заповед №330/20.03.2020г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняваща... [Пълен текст]

21.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 / 2021 г. [Пълен текст]

16.04.2020

ЗАПОВЕД №414/16.04.2020Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпрос... [Пълен текст]

10.04.2020

ЗАПОВЕД №387/10.04.2020Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпрос... [Пълен текст]

08.04.2020

ЗАПОВЕД №376/08.04.2020Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпрос... [Пълен текст]

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за ... [Пълен текст]

27.03.2020

ЗАПОВЕД №348/27.03.2020Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпрос... [Пълен текст]

22.03.2020

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

До жителите на община Ихтиман Уважаеми съграждни, Намираме се в безпрецедентна ситуация, излизането от която изисква личната ангажираност на всеки един от... [Пълен текст]

21.03.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с възникнали въпроси около извънредното положение с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 [Пълен текст]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка със Заповед – РД - 01 - 143/20.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването [Пълен текст]

20.03.2020

ЗАПОВЕД №330/20.03.20

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпрос... [Пълен текст]

ЗАПОВЕД №328/20.03.20

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична о... [Пълен текст]

13.03.2020

ЗАПОВЕД № 309 ОТ 13.03.2020 Г.

Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини на територията на Община Ихтиман [Пълен текст]

ЗАПОВЕД №308/13.03.2020Г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняваща се епидемична обс... [Пълен текст]

11.03.2020

ЗАПОВЕД № 287 ОТ 11.03.2020 Г.

Дните 12.03.2020 г. и 13.03.2020 г. обявени за неучебни дни за всички училища на територията на Община Ихтиман. [Пълен текст]

10.03.2020

ЗАПОВЕД №268/09.03.2020

Ограничаване провеждането на мероприяти, свързани със струпването на много хора [Пълен текст]

АРХИВ >>