0724 82381
Неделя, 23 юни 2024
0724 82381
Неделя, 23 юни 2024
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи » Административни актове »

Предложения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

11 от 20.06.2022 Проект за изменение на тарифа

Проект за изменение на Тарифата за базисните минимални цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

10 от 28.02.2022 Списъци по чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ

Списъци по чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022 / 2023 г.

9 от 25.10.2021 Програма по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2022 г.

8 от 26.02.2021 Списъци по чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ

Списъци по чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021 / 2022 г.

7 от 26.10.2020 Програма по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г.

6 от 12.11.2019 Проект за изменение и допълнение

Проект за изменение и допълнение на ТБО за 2020 г. във връзка с изискванията на чл. 26, ал. 2 от ЗНА

5 от 12.11.2019 Разходи по обработка на съдовете за битови отпадъци за 2020 г.

4 от 12.11.2019 Мотиви за изменение и допълнение на размера на ТБО за 2020 г.

3 от 12.11.2019 План-сметка за 2020 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ

2 от 12.11.2019 План-сметка за 2018 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ

1 от 10.10.2019 Заповед № 1439 / 10.10.2019 г.

Определяне на районите, в които се извършва услугата сметосъбиране на ТБО и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждане

Последна редакция: 14.10.2022
горе