0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
0724 82381
Сряда, 19 януари 2022
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи » Административни актове »

Предложения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

12 от 12.11.2019 Проект за изменение и допълнение

Съобщение за проект за изменение и допълнение на таксите за битови отпадъци за 2020 г. във връзка с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

11 от 12.11.2019 План-сметка за 2018 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ

10 от 12.11.2019 Разходи по обработка на съдовете за битови отпадъци 2020 г.

9 от 12.11.2019 План-сметка за 2020 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ

8 от 12.11.2019 Предложение

План-сметка за 2020 г.

7 от 12.11.2019 Приложение № 5

6 от 12.11.2019 Приложение № 4

5 от 12.11.2019 Приложение № 3

4 от 12.11.2019 Мотиви за изменение и допълнение на размера на таксите на битови отпадъци за 2020 г.

3 от 12.11.2019 Проект на решение

2 от 12.11.2019 Предложение

Такса битови отпадъци за 2020 г.

1 от 10.10.2019 Заповед № 1439 / 10.10.2019 г.

Районите на гр.Ихтиман, в които да се извършва услугата по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

горе