0724 82381
Събота, 24 октомври 2020
0724 82381
Събота, 24 октомври 2020
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи » Административни актове »

Предложения

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

11 от 12.11.2019 План - сметка за 2018 година по чл.66, ал.1 от ЗМДТ

10 от 12.11.2019 Разходи по обработка на съдовете за битови отпадъци 2020г.

9 от 12.11.2019 План - сметка за 2020 година по чл.66, ал.1 от ЗМДТ

8 от 12.11.2019 Предложение

План-сметка за 2020г.

7 от 12.11.2019 Приложение №5

6 от 12.11.2019 Приложение №4

5 от 12.11.2019 Приложение №3

4 от 12.11.2019 Мотиви за изменение и допълнение на размера на таксите на битове отпадъци за 2020г.

3 от 12.11.2019 Проект за решение

2 от 12.11.2019 Предложение

Такса битови отпадъци за 2020г.

1 от 12.11.2019 Проект за изменение и допълнение

Община Ихтиман в изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставяме на заинетересованите лица проект за изменение и допълнение на таксите за битови отпадъци за 2020 г.

10.10.2019 Заповед №1439/10.10.2019г.

Районите на гр.Ихтиман, в които да се извършва услугата по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

горе