0724 82381
Понеделник, 18 януари 2021
0724 82381
Понеделник, 18 януари 2021
 
Община ИХТИМАН » Образци на декларации и формуляри по искане на граждани »

Национални програми

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

5 от 08.04.2020 СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Като представители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата организират различни инициативи за популяризиране на правата на децата и детското участие, изразяват становища по проекти на нормативни документи.

4 от 21.02.2020 Заявление - декларация /Приложение №4 към чл.6,ал.3/

За кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ

3 от 21.02.2020 Заявление - декларация /Приложение №1 към чл.2,ал.2/

За включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ

1 от 21.02.2020 Заявление - декларация /Приложение №2/

Включване като потребител в Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.

горе