0724 82381
Петък, 3 април 2020
0724 82381
Петък, 3 април 2020
 

Национални програми

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

4 от 21.02.2020 Заявление - декларация /Приложение №4 към чл.6,ал.3/

За кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ

3 от 21.02.2020 Заявление - декларация /Приложение №1 към чл.2,ал.2/

За включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ

1 от 21.02.2020 Заявление - декларация /Приложение №2/

Включване като потребител в Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.

горе