0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 3

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2019-0003Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО СМЕТИЩЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ИХТИМАН“

Дата на публикуване в профила на купувача
26.06.2019 13:11
Идентификационен номер на възложителя
3
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 17.07.2019 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 18.07.2019 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 15.10.2020 11:07
2. 15.10.2020 11:06
3. 10.10.2019 14:58
4. 10.10.2019 11:15
5. 26.08.2019 14:01
6. 26.08.2019 14:00
7. 12.08.2019 17:29
8. 10.07.2019 13:53
9. 26.06.2019 17:31
10. 26.06.2019 15:30
11. 26.06.2019 15:29
12. 26.06.2019 15:29
13. 26.06.2019 15:28
14. 26.06.2019 15:26
15. 26.06.2019 15:25
16. 26.06.2019 15:25
17. 26.06.2019 15:24
18. 26.06.2019 15:23
19. 26.06.2019 15:22
20. 26.06.2019 15:22
21. 26.06.2019 15:04