0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 7

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2019-0007Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман”

Дата на публикуване в профила на купувача
16.09.2019 14:45
Идентификационен номер на възложителя
7
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 07.10.2019 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 08.10.2019 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 2 етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 24.02.2020 14:37
2. 24.02.2020 14:26
3. 17.01.2020 17:30
4. 17.01.2020 17:19
5. 17.01.2020 17:18
6. 14.01.2020 17:14
7. 16.09.2019 15:48
8. 16.09.2019 15:05
9. 16.09.2019 15:05
10. 16.09.2019 15:04
11. 16.09.2019 15:03
12. 16.09.2019 15:02
13. 16.09.2019 15:02