0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 1

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2020-0001Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Пряко договаряне
Описание

Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Неотложни аварийно-възстановителни мероприятия по повишаване на проводимостта на преливника на яз. Борика с цел предотвратяване на наводнения на жилищни райони в с. Борика, общ. Ихтиман, както и спешна реконструкция на основния изпускател на язовира с цел предотвратяване ерозирането на въздушният му откос“

Дата на публикуване в профила на купувача
03.02.2020 12:25
Идентификационен номер на възложителя
1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 10.02.2020 г.
Публично отваряне на офертите
От 10:00 часа на 12.02.2020 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 4 етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 25.08.2020 11:02
2. 23.03.2020 10:34
3. 24.02.2020 12:11
4. 19.02.2020 12:12
5. 19.02.2020 12:11
6. 03.02.2020 12:34
7. 03.02.2020 12:33
8. 03.02.2020 12:33
9. 03.02.2020 12:32