0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 5

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2019-0005Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„Реконструкция на площадно пространство „Средна гора“ и прилежащите му зелени пространства, с. Вакарел, община Ихтиман“

Дата на публикуване в профила на купувача
10.07.2019 15:13
Идентификационен номер на възложителя
5
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 31.07.2019 г.
Публично отваряне на офертите
От 10:00 часа на 01.08.2019 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 11.10.2019 10:37
2. 11.10.2019 10:36
3. 26.08.2019 17:06
4. 26.08.2019 17:06
5. 19.08.2019 10:05
6. 03.08.2019 13:35
7. 10.07.2019 16:06
8. 10.07.2019 15:54
9. 10.07.2019 15:53
10. 10.07.2019 15:52
11. 10.07.2019 15:51
12. 10.07.2019 15:50
13. 10.07.2019 15:48
14. 10.07.2019 15:46
15. 10.07.2019 15:46