0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 6

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2020-0003Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИХТИМАН“

Дата на публикуване в профила на купувача
23.03.2020 12:00
Идентификационен номер на възложителя
6
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 16.04.2020 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 21.04.2020 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 4 етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 18.01.2021 14:40
2. 18.01.2021 13:30
3. 27.11.2020 12:41
4. 27.11.2020 12:40
5. 14.10.2020 13:54
6. 08.07.2020 13:56
7. 15.04.2020 09:56
8. 14.04.2020 20:36
9. 08.04.2020 13:38
10. 23.03.2020 12:33
11. 23.03.2020 12:33
12. 23.03.2020 12:32
13. 23.03.2020 12:31
14. 23.03.2020 12:28
15. 23.03.2020 12:25
16. 23.03.2020 12:25