0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 2

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9096242Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на «Домашен Социален Патронаж» на община Ихтиман по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба”
Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени”
Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци”
Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти”
Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия”
Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки”

Дата на публикуване в профила на купувача
07.02.2020 11:30
Идентификационен номер на възложителя
2
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 17.02.2020 г.
Публично отваряне на офертите
От 10:00 часа на 18.02.2020 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 4 етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 25.02.2020 09:53
2. 24.02.2020 13:30
3. 17.02.2020 19:04
4. 07.02.2020 12:52
5. 07.02.2020 12:05
6. 07.02.2020 12:04
7. 07.02.2020 12:04
8. 07.02.2020 12:03
9. 07.02.2020 12:03