0724 82381
Сряда, 27 май 2020
0724 82381
Сряда, 27 май 2020
 

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в АОП
9053737Адрес в АОП
Описание

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОДЗ „ГЬОНЧО БЕЛЕВ“ ГР. ИХТИМАН“

Дата на публикуване в профила на купувача
20.06.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
05.07.2016 до 17:00 часа
Публично отваряне на офертите
07.07.2016 от 10:00 часа
Мястото на отваряне на офертите
Административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123, етаж ІV.


Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 20.07.2016
2. 18.07.2016
3. 30.06.2016
4. 30.06.2016
5. 29.06.2016
6. 27.06.2016
7. 24.06.2016
8. 23.06.2016
9. 23.06.2016
10. 22.06.2016
11. 20.06.2016
12. 20.06.2016
13. 20.06.2016
14. 20.06.2016
15. 20.06.2016