0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Процедура
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Описание

Пазарни консултации за определяне стойността на разходите за упражняване на строителен надзор по проект № BG06RDNP001-7.001-0085 „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“

Дата на публикуване в профила на купувача
08.08.2019 13:27


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 09.12.2019 15:14
2. 04.09.2019 18:50
3. 04.09.2019 18:45
4. 08.08.2019 13:42
5. 08.08.2019 13:33
6. 08.08.2019 13:32
7. 08.08.2019 13:32
8. 08.08.2019 13:31
9. 08.08.2019 13:30