0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 2

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9089146Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

„ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ /МОНТАЖ/, ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРИЕМНО ИЗПИТВАНЕ, ПРЕДАВАНЕ В ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНО СЪСТОЯНИЕ, ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА РАБОТА, ГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕНОВИРАН СКОПИЧНО-ГРАФИЧЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ И ИЗРАБОТКА НА ЛИЦЕНЗИОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА АЯР И НЦРРЗ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ - ИХТИМАН“

Дата на публикуване в профила на купувача
12.06.2019 09:32
Идентификационен номер на възложителя
2
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 24.06.2019 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 25.06.2019 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 06.08.2019 14:06
2. 10.07.2019 13:48
3. 25.06.2019 10:29
4. 12.06.2019 17:25
5. 12.06.2019 17:22
6. 12.06.2019 17:21
7. 12.06.2019 17:21
8. 12.06.2019 17:18