0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Процедура
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Описание

Пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински път SFO 3330 – (III-801) – Вакарел – Белица-Богдановци-Ръжана – Път I-8, Участък от км 0+000 до км 1+894“.

Дата на публикуване в профила на купувача
09.12.2019 11:43
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 16.12.2019 г


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 30.12.2019 08:36
2. 30.12.2019 08:35
3. 30.12.2019 08:34
4. 09.12.2019 11:49
5. 09.12.2019 11:48
6. 09.12.2019 11:47