0724 82381
Сряда, 27 май 2020
0724 82381
Сряда, 27 май 2020
 

Профил на купувача

Информация за процедура

Описание

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
За изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт/рехабилитация на обект: Общински път SFO3334/ Ихтиман – Самоков от разклона с път III-822- с.Венковец - с.Боерица - с.Живково - разклон с път III-8223“

Дата на публикуване в профила на купувача
21.09.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
до 10:00 часа на 30.09.2016


Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 30.09.2016
2. 21.09.2016
3. 21.09.2016
4. 21.09.2016