0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 5

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9096907Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

"СМР, Доставка и монтаж на термопомпа тип „Вода-земя“ за нуждите на ОбУ „Христо Смирненски“ с. Вакарел, община Ихтиман“

Дата на публикуване в профила на купувача
06.03.2020 14:06
Идентификационен номер на възложителя
5
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 23.03.2020 г.
Публично отваряне на офертите
От 10:00 часа на 24.03.2020 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 4 етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 27.04.2020 13:21
2. 02.04.2020 14:07
3. 23.03.2020 17:22
4. 06.03.2020 14:29
5. 06.03.2020 14:15
6. 06.03.2020 14:14
7. 06.03.2020 14:13
8. 06.03.2020 14:13
9. 06.03.2020 14:11
10. 06.03.2020 14:09