0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 3

Възложител
Община Ихтиман
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

ПОКАНА
до определено лице на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на учебни материали за нуждите на община Ихтиман в изпълнение на проект „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до образование в община Ихтиман“

Дата на публикуване в профила на купувача
07.02.2020 12:22
Идентификационен номер на възложителя
3
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 14.02.2020 г.
Публично отваряне на офертите
От 10:00 часа на 17.02.2020 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 4 етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 06.03.2020 13:32
2. 19.02.2020 09:14
3. 19.02.2020 09:13
4. 07.02.2020 13:33
5. 07.02.2020 12:45
6. 07.02.2020 12:44
7. 07.02.2020 12:44