0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Обществени поръчки след 15.04.2016

Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 7
Уникален номер в регистъра на АОП: 9073234
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.02.2018 09:12
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 6
Уникален номер в регистъра на АОП: 9073160
Дата на публикуване в профила на купувача: 20.02.2018 15:43
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 5 - ОТТЕГЛЕНА
Уникален номер в регистъра на АОП: 9073115
Дата на публикуване в профила на купувача: 19.02.2018 16:06
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 4
Уникален номер в регистъра на АОП: 830737
Дата на публикуване в профила на купувача: 19.02.2018 14:38
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 3
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0001
Дата на публикуване в профила на купувача: 29.01.2018 09:13
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 2
Уникален номер в регистъра на АОП: 9072515
Дата на публикуване в профила на купувача: 26.01.2018 14:15
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 1
Уникален номер в регистъра на АОП: 9072512
Дата на публикуване в профила на купувача: 26.01.2018 13:35
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 812863
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2017-0003
Дата на публикуване в профила на купувача: 02.11.2017 10:39
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9067589
Уникален номер в регистъра на АОП: 9067589
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.08.2017 11:24
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9065571
Уникален номер в регистъра на АОП: 9065571
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.06.2017 10:36
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9065356
Уникален номер в регистъра на АОП: 9065356
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.06.2017 14:47
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9064015
Дата на публикуване в профила на купувача: 05.05.2017 11:02
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9063018
Дата на публикуване в профила на купувача: 04.04.2017 16:30
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 780889
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2017-0002
Дата на публикуване в профила на купувача: 31.03.2017 10:12
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Уникален номер в регистъра на АОП: 9061957
Дата на публикуване в профила на купувача: 02.03.2017 10:59
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 772664
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2017-0001
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.02.2017 10:17
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 758961
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2016-0009
Дата на публикуване в профила на купувача: 22.11.2016 08:33
<< < 1 2 3