0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
0724 82381
Сряда, 29 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Обществени поръчки след 15.04.2016

Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 1
Уникален номер в регистъра на АОП: 9087946
Дата на публикуване в профила на купувача: 02.05.2019 11:29
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.04.2019 20:04
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 25
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0001
Дата на публикуване в профила на купувача: 18.02.2019 15:22
Открита процедура
Идентификационен номер на възложителя: 24
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0017
Дата на публикуване в профила на купувача: 31.12.2018 10:00
Пряко договаряне
Идентификационен номер на възложителя: 23
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0016
Дата на публикуване в профила на купувача: 18.12.2018 14:19
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 22
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0015
Дата на публикуване в профила на купувача: 12.12.2018 11:26
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 21
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0014
Дата на публикуване в профила на купувача: 14.11.2018 09:54
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 20
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0013
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.10.2018 13:26
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 19
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0012
Дата на публикуване в профила на купувача: 19.10.2018 10:07
Открита процедура
Идентификационен номер на възложителя: 18
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0011
Дата на публикуване в профила на купувача: 31.08.2018 12:58
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 17
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0010
Дата на публикуване в профила на купувача: 31.08.2018 08:37
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 16
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0009
Дата на публикуване в профила на купувача: 27.08.2018 11:40
Открита процедура
Идентификационен номер на възложителя: 15
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0008
Дата на публикуване в профила на купувача: 15.08.2018 15:55
Открита процедура
Идентификационен номер на възложителя: 14
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0007
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.07.2018 11:12
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 13
Уникален номер в регистъра на АОП: 9078457
Дата на публикуване в профила на купувача: 13.07.2018 10:42
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 12
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0005
Дата на публикуване в профила на купувача: 08.06.2018 15:34
Открита процедура
Идентификационен номер на възложителя: 11
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0004
Дата на публикуване в профила на купувача: 05.04.2018 12:00
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 10
Уникален номер в регистъра на АОП: 9074191
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.03.2018 13:43
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9
Уникален номер в регистъра на АОП: 9073851
Дата на публикуване в профила на купувача: 14.03.2018 15:34
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 8
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0003
Дата на публикуване в профила на купувача: 01.03.2018 16:11
<< < 1 2 3 > >>