0724 82381
Събота, 25 май 2024
0724 82381
Събота, 25 май 2024
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Обществени поръчки след 15.04.2016

Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 7
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2020-0004
Дата на публикуване в профила на купувача: 30.04.2020 13:37
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 6
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2020-0003
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.03.2020 12:00
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 5
Уникален номер в регистъра на АОП: 9096907
Дата на публикуване в профила на купувача: 06.03.2020 14:06
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 4
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2020-0002
Дата на публикуване в профила на купувача: 02.03.2020 11:03
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 3
Дата на публикуване в профила на купувача: 07.02.2020 12:22
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 2
Уникален номер в регистъра на АОП: 9096242
Дата на публикуване в профила на купувача: 07.02.2020 11:30
Пряко договаряне
Идентификационен номер на възложителя: 1
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2020-0001
Дата на публикуване в профила на купувача: 03.02.2020 12:25
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Дата на публикуване в профила на купувача: 09.12.2019 11:43
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 9
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0009
Дата на публикуване в профила на купувача: 11.11.2019 10:08
Открита процедура
Идентификационен номер на възложителя: 8
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.10.2019 13:28
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Дата на публикуване в профила на купувача: 20.09.2019 16:12
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 7
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0007
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.09.2019 14:45
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 6
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0006
Дата на публикуване в профила на купувача: 20.08.2019 09:58
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Дата на публикуване в профила на купувача: 08.08.2019 13:27
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.07.2019 11:22
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.07.2019 09:13
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 5
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0005
Дата на публикуване в профила на купувача: 10.07.2019 15:13
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 4
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0004
Дата на публикуване в профила на купувача: 26.06.2019 16:43
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 3
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0003
Дата на публикуване в профила на купувача: 26.06.2019 13:11
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 2
Уникален номер в регистъра на АОП: 9089146
Дата на публикуване в профила на купувача: 12.06.2019 09:32
1 2 3 > >>