0724 82381
Четвъртък, 9 юли 2020
0724 82381
Четвъртък, 9 юли 2020
 

Профил на купувача

Информация за процедура 758961

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2016-0009Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

"Зимно поддържане -снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на община Ихтиман, както и участъци от републикански пътища в чертите на гр. Ихтиман през
2017 г."

Дата на публикуване в профила на купувача
22.11.2016 08:33
Идентификационен номер на възложителя
758961
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 15.12.2016
Публично отваряне на офертите
От 10:00 часа на 16.12.2016
Място на отваряне
В административната сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, бул. „Цар Освободител” №123, ІV етаж – заседателна зала.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 06.01.2017 14:31
2. 22.11.2016 11:59
3. 22.11.2016 11:51
4. 22.11.2016 11:41
5. 06.01.2017 14:32
6. 31.01.2018 11:22
7. 22.11.2016 11:42
8. 22.11.2016 12:00
9. 19.12.2016 15:50
10. 23.12.2016 08:57
11. 22.11.2016 11:39
12. 23.12.2016 08:58
13. 19.12.2016 15:51