0724 82381
Понеделник, 16 май 2022
0724 82381
Понеделник, 16 май 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в АОП
9053601Адрес в АОП
Описание

"ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛ. МРЕЖИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ /УО/ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /УЛИЦИ, ПЛОЩАДИ, ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И ДРУГИ/, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН"

Дата на публикуване в профила на купувача
13.06.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
20.06.2016 до 17:00 часа
Публично отваряне на офертите
21.06.2016 от 10:00 часа
Мястото на отваряне на офертите
Административната сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, ІV етаж, Заседална зала.


Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 13.06.2016
2. 13.06.2016
3. 13.06.2016
4. 13.06.2016
5. 16.06.2016
6. 21.06.2016
7. 21.06.2016
8. 01.07.2016
9. 18.07.2016