0724 82381
Петък, 23 април 2021
0724 82381
Петък, 23 април 2021
 
Община ИХТИМАН » Нормативни документи »

Обяви

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

1 от 05.04.2021 На 22.04.2021г/чатвъртък/ от 16.00ч. онлайн заседания на ПК"Икономическа", ПК"Общинска собственост" , ПК"Контрол",ПК"Образование",ПК"Юридическа" и ПК"Спрот"

2 от 05.04.2021 На 27.04.2021г/вторник / от 14.00ч.Сесия на ОбС-Ихтиман

3 от 16.03.2021 Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Ихтиман

4 от 19.02.2021 Обявление на Решение № 56 от 21.01.2021г на Административен съд -София област по адм.дел.№950/2020г

горе