0724 82381
Неделя, 9 август 2020
0724 82381
Неделя, 9 август 2020
 

Обяви

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

2 от 06.08.2020 На 16.09.2020г/ сряда/ от 16.00ч. заседание на ПК"Юридическа",ПК"Образование" и ПК"Спрот"

3 от 06.08.2020 На 17.09.2020г/четвъртък / от 16.00ч. заседание на ПК"Икономическа", ПК"Общинска собственост" и ПК"Контрол"

4 от 06.08.2020 На 25.09.2020г /ПЕТЪК/ от 14.00ч СЕСИЯ на ОбС Ихтиман

горе