0724 82381
Вторник, 21 март 2023
0724 82381
Вторник, 21 март 2023
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Процедури провеждани по реда на ЗОП

Открита процедура
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2016-0008
Дата на публикуване в профила на купувача: 14.04.2016
Открита процедура
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2016-0007
Дата на публикуване в профила на купувача: 13.04.2016
Открита процедура
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2016-0006
Дата на публикуване в профила на купувача: 13.04.2016
Открита процедура
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2016-0005
Дата на публикуване в профила на купувача: 13.04.2016
Открита процедура
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2016-0004
Дата на публикуване в профила на купувача: 12.04.2016
Открита процедура
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2016-0003
Дата на публикуване в профила на купувача: 12.04.2016
Открита процедура
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2016-0001
Дата на публикуване в профила на купувача: 17.02.2016
Процедура на договаряне без обявление
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2015-0005
Дата на публикуване в профила на купувача: 10.12.2015
Открита процедура
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2015-0004
Дата на публикуване в профила на купувача: 20.11.2015
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2014-0006
Дата на публикуване в профила на купувача: 19.06.2015
Открита процедура
Идентификационен номер на възложителя: с ID 666848
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2015-0003
Дата на публикуване в профила на купувача: 14.05.2015
Процедура на договаряне без обявление
Идентификационен номер на възложителя: 02
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2015-0002
Дата на публикуване в профила на купувача: 27.03.2015