0724 82381
Четвъртък, 15 ноември 2018
0724 82381
Четвъртък, 15 ноември 2018
 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ на Главния архитект на Община Ихтиман

ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК от 09:00 часа до 12:00 часа

ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК от 09:00 часа до 12:00 часа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ на Главния инженер на Община Ихтиман

ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК от 09:00 часа до 12:00 часа

ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК от 09:00 часа до 12:00 часа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ на Техническа служба

ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа

ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа

ВСЕКИ ПЕТЪК от 09:00 часа до 12:00 часа 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------