0724 82381
Понеделник, 21 октомври 2019
0724 82381
Понеделник, 21 октомври 2019
 

Заповеди.

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Заповед - №1023/24.07.2019г

Утвърждаване на Вътрешни правила за работа в система за електронен обмен на съобщения в общинска администрация на Община Ихтиман

Заповед - №1041/30.07.2019г.

Утвърждаване на вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Община Ихтиман

Заповед - №1042/30.07.2019г.

Утвърждаване на Харта на клиента и стандарти за административното обслужване в Община Ихтиман

Заповед - №1063/01.08.2019г.

Утвърждаване на правилник за вътрешния трудов ред

Заповед - №1109/06.08.2019г.

Утвърждаване на Вътрешни правила за създаване, водене и достъп до публичните регистри на Община Ихтиман

горе