0724 82381
Сряда, 19 декември 2018
0724 82381
Сряда, 19 декември 2018
 

Новини

АРХИВ >>

10.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Покана за обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Общ устройствен план (ОУП) на Община Ихтиман [Пълен текст]

04.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Ихтиман [Пълен текст]

26.11.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица , че е изготвен проект с вх.№ Гр-2063/06.11.2018 г. на ... [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изготвен проект с вх.№ Юл-308/05.10.2018г. на „Пан Телеком” ЕО... [Пълен текст]

12.11.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Заповед № РД -02-15-63 / 01.10.2018 г. на МРРБ [Пълен текст]

12.10.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. [Пълен текст]

27.09.2018

С П И С Ъ К НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИХТИМАН” 01.10.2018 Г. - 31.12.2018 Г.

1.Стоянка Георгиева Червенкова 2. Живко Найденов Митев 3. Таня Иванова Митева 4. Емил Иванов Лазов 5. Радослав Красимиров Тодоров 6. Николай Митков Сестрим... [Пълен текст]

ДОМАШНИЯ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ИХТИМАН С НОВО ОБОРУДВАНЕ

Нoвo oбopyдвaнe зa мoдepнизиpaнe нa кyхнeнcкия блoк нa Дoмaшния coциaлeн пaтpoнaж чpeз peaлизaциятa нa пpoeкт „Обновяване и модернизиране на оборудване за Дома... [Пълен текст]

14.09.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. [Пълен текст]

10.09.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Кандидатстване за ползване на социална услуга по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ихтиман” [Пълен текст]

24.08.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. [Пълен текст]

АРХИВ >>