0724 82381
Сряда, 26 юни 2019
0724 82381
Сряда, 26 юни 2019
 

Новини

АРХИВ >>

17.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника по железопътната линия [Пълен текст]

16.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. [Пълен текст]

13.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

РИК ше проведе обучение със съставите на СИК във връзка с провеждането на избори [Пълен текст]

08.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман [Пълен текст]

07.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника по железопътната линия [Пълен текст]

25.04.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. [Пълен текст]

12.04.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент насрочени за 26 май 2019г. [Пълен текст]

22.03.2019

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС 1. Данни за възложителя. Заличава се съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 2. Резюме на предложението, в т.ч. описание н... [Пълен текст]

20.03.2019

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВКА

Във връзка с провеждане на тренировката на 01.04.2019 година от 13:00 часа, моля да бъдат предприети действия за информиране на населението и работещите в близк... [Пълен текст]

28.02.2019

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ПО ЧЛ. 12 И ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ

27.02.2019

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС 1. Данни за възложителя. Заличава се съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 2. Резюме на предложението, в т.ч. описание н... [Пълен текст]

26.02.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. [Пълен текст]

АРХИВ >>