0724 82381
Понеделник, 19 август 2019
0724 82381
Понеделник, 19 август 2019
 

Новини

АРХИВ >>

25.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман [Пълен текст]

22.07.2019

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА "БЮДЖЕТ 2018" НА ОБЩИНА ИХТИМАН

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за Публичните финанси, Председателят на Общински съвет гр. Ихтиман отправя покана за участие в обществено обсъждане на: ... [Пълен текст]

05.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. [Пълен текст]

11.06.2019

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЛА "АРЕНА ИХТИМАН"

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС 1. Данни за възложителя. Заличава се съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 2. Резюме на предложението, в т.ч. описание н... [Пълен текст]

17.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника по железопътната линия [Пълен текст]

16.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. [Пълен текст]

13.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

РИК ше проведе обучение със съставите на СИК във връзка с провеждането на избори [Пълен текст]

08.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман [Пълен текст]

07.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника по железопътната линия [Пълен текст]

25.04.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. [Пълен текст]

АРХИВ >>