0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
 

Новини

АРХИВ >>

29.01.2020

УВЕДОМЛЕНИЕ

До: Огнян Цветанов Наков Документи: Гр-2283/2019г. на Лиляна Милкова Колева Публикация на: 29.01.2020 Община Ихтиман „Специализирана администрация” –отдел ... [Пълен текст]

24.01.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Заповед № 59/22.01.20г. на Кмета на Община Ихтиман, във връзка с... [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Заповед № 58/22.01.20г. на Кмета на Община Ихтиман, във връзка с... [Пълен текст]

23.01.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019 / 2020 г. [Пълен текст]

13.01.2020

ПОКАНА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН ЗА 2020 Г. [Пълен текст]

13.11.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

Волейболен клуб "Ботев" - Ихтиман [Пълен текст]

12.11.2019

ПЛАН - СМЕТКА ЗА 2020Г.

На основание чл.66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересовани стран... [Пълен текст]

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАКСИТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2020Г.

Община Ихтиман в изпълнение на разпоредбата по чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставяме на заинтересованите лица проект за изменение и допълне... [Пълен текст]

31.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2020 г. [Пълен текст]

16.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

На 19 октомври / събота / 2019г. от 09.30ч. в малкият салон на читалище „Слънце”гр.Ихтиман Общинската избирателна комисия ще проведе обучение със състав... [Пълен текст]

11.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Консултативна среща с представителите на парламентарно представените партии и коалиции [Пълен текст]

19.08.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. [Пълен текст]

25.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман [Пълен текст]

22.07.2019

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА "БЮДЖЕТ 2018" НА ОБЩИНА ИХТИМАН

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за Публичните финанси, Председателят на Общински съвет гр. Ихтиман отправя покана за участие в обществено обсъждане на: ... [Пълен текст]

29.03.2019

ОТЧЕТ ПО ЗЕВИ

25.03.2019

ПРОЕКТ "ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ИХТИМАН"

На 21.03.2019 г. бе сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Наука и образование за интелиген... [Пълен текст]

28.02.2019

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ПО ЧЛ. 12 И ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ

АРХИВ >>