0724 82381
Неделя, 8 декември 2019
0724 82381
Неделя, 8 декември 2019
 

Заместник-кметове

 

инж.Тони Петров Кацаров

(+359 724)82381/104

Роден 1969 г. в град Ихтиман.

Образование: ТУ – София, специалност електронна техника и микроелектроника.

 

 

 

Даниела Митева

(+359 724)82381/105

 

Образование: Великотърновски университет - магистър по стопанско управление (бизнес администрация).