0724 82381
Вторник, 24 октомври 2017
0724 82381
Вторник, 24 октомври 2017
 

Общински съвет

 

Председател на общинския съвет

Николай Лазаров Начев

Дата на раждане: 29.08.1961 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше - магистър по икономика

Телефон: 0878894693, 0724/823-43, 0724/823-81 в.111

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"