0724 82381
Неделя, 8 декември 2019
0724 82381
Неделя, 8 декември 2019
 

Общински съвет

<  Постоянни комисии

 

Общинска собственост

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ВОДИ, ГОРИ, ЕКОЛОГИЯ

Иван Христов Милчев - Председател

Дата на раждане: 06.12.1966 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше

Месторабота: "Еледжик 99" ЕАД - Ихтиман

Телефон: 0888373627

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Съюз на  десните сили за Ихтиман

Борис Николаев Аргиров

Дата на раждане: 15.03.1969 г.

Семейно положение: разведен

Телефон: 0886008672

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК "Евророма-ДПС"

Илияна Ангелова Калковска

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше 

Месторабота: ЕТ "ДИК-Илияна Калковска"

Телефон: 0887258617

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Любомир Ангелов Рудаков

Дата на раждане: 13.03.1965 г.

Семейно положение: женен

Образование: средно специално

Месторабота: ЕТ "Даниела" - управител

Телефон: 0894624507

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Светлана Йорданова Колева

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше - магистър "Публични финанси"

Месторабота: Д"БТ" - Ихтиман, директор

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Стефан Ангелов Патъров

Дата на раждане: 21.09.1964 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше - инж. агроном; Публична  администрация

Месторабота: Държавна Агенця за Метрологичен и технически надзор

Телефон: 0886399328

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

КП "Народен  съюз"

Тодор Благовестов Андреев

Дата на раждане: 22.01.1960 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше-икономическо "Икономика и организация на труда"

Месторабота: ЕТ "Надежда-91"

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Съюз на  десните сили за Ихтиман