0724 82381
Неделя, 8 декември 2019
0724 82381
Неделя, 8 декември 2019
 

Общински съвет

<  Постоянни комисии

 

Юридическа комисия

ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, КАКТО И УПРАЖНЯВАЩ ТЕКУЩ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ИЗДАДЕНИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЯ НА ОбС

Илияна Ангелова Калковска - Председател

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше 

Месторабота: ЕТ "ДИК-Илияна Калковска"

Телефон: 0887258617

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Васил Бориславов Петров

Дата на раждане: 19.04.1993 г.

Семейно положение: неженен

Образование: средно специално

Телефон: 0895109518

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК "Евророма-ДПС"

Д-р Димитър Станев Янков

Семейно положение: женен

Образование: Висше - медицина

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Иван Христов Милчев

Дата на раждане: 06.12.1966 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше

Месторабота: "Еледжик 99" ЕАД - Ихтиман

Телефон: 0888373627

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Съюз на  десните сили за Ихтиман

Иванка Георгиева Пелтекова

Дата на раждане: 30.10.1963 г.

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше - магистър, българска  филология

Месторабота: СУ "Христо Ботев"

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Светлана Йорданова Колева

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше - магистър "Публични финанси"

Месторабота: Д"БТ" - Ихтиман, директор

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Стефан Ангелов Патъров

Дата на раждане: 21.09.1964 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше - инж. агроном; Публична  администрация

Месторабота: Държавна Агенця за Метрологичен и технически надзор

Телефон: 0886399328

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

КП "Народен  съюз"