0724 82381
Неделя, 8 декември 2019
0724 82381
Неделя, 8 декември 2019
 

Общински съвет

 

Съветници

Антоанета Лазарова Терзийска

Дата на раждане: 01.01.1968

Семейно положение: разведена

Образование: висше-магистър : счетоводство и контрол

Телефон: 0883990360

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия

Борис Николаев Аргиров

Дата на раждане: 15.03.1969 г.

Семейно положение: разведен

Телефон: 0886008672

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК "Евророма-ДПС"

Борислав Илиев Чадаров

Семейно положение: женен

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

КП "Народен  съюз"

Васил Бориславов Петров

Дата на раждане: 19.04.1993 г.

Семейно положение: неженен

Образование: средно специално

Телефон: 0895109518

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК "Евророма-ДПС"

Даниел Кирилов Йорданов

Дата на раждане: 08.01.1985 г.

Семейно положение: неженен

Образование: Висше - бакалавър горско стопанство

Месторабота: ЛРД "Сокол" - Ихтиман

Телефон: 0876369084

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия

Десислава Атанасова Василева

Дата на раждане: 06.01.1983 г.

Семейно положение: неомъжена

Образование: бакалавър - инж.технолог ароматно-вкусови продукти; магистър -управление на човешки ресурси

Месторабота: "Алмагест"АД гара Веринско

Телефон: 0898759085

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Д-р Димитър Станев Янков

Семейно положение: женен

Образование: Висше - медицина

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Иван Бориславов Вуков

Семейно положение: женен

Образование: Висше -учител по физика и математика

Месторабота: Частно СОУ по изкуства и чужди езици "Артис" - София

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия

Иван Христов Милчев

Дата на раждане: 06.12.1966 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше

Месторабота: "Еледжик 99" ЕАД - Ихтиман

Телефон: 0888373627

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Съюз на  десните сили за Ихтиман

Иванка Георгиева Пелтекова

Дата на раждане: 30.10.1963 г.

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше - магистър, българска  филология

Месторабота: СУ "Христо Ботев"

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Илияна Ангелова Калковска

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше 

Месторабота: ЕТ "ДИК-Илияна Калковска"

Телефон: 0887258617

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Любомир Ангелов Рудаков

Дата на раждане: 13.03.1965 г.

Семейно положение: женен

Образование: средно специално

Месторабота: ЕТ "Даниела" - управител

Телефон: 0894624507

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Светлана Йорданова Колева

Семейно положение: омъжена

Образование: Висше - магистър "Публични финанси"

Месторабота: Д"БТ" - Ихтиман, директор

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Светослав Христов Пашунов

Семейно положение: неженен

Образование: Висше - Икономика на отбраната и сигурността

Месторабота: "Булмит България" ЕООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Стефан Ангелов Патъров

Дата на раждане: 21.09.1964 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше - инж. агроном; Публична  администрация

Месторабота: Държавна Агенця за Метрологичен и технически надзор

Телефон: 0886399328

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

КП "Народен  съюз"

Тодор Благовестов Андреев

Дата на раждане: 22.01.1960 г.

Семейно положение: женен

Образование: Висше-икономическо "Икономика и организация на труда"

Месторабота: ЕТ "Надежда-91"

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Съюз на  десните сили за Ихтиман