0724 82381
Петък, 19 април 2019
0724 82381
Петък, 19 април 2019
 

Обяви

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

3 от 01.04.2019 На 24.04.2019г/сряда/ от 14.00ч.СЕСИЯ

2 от 01.04.2019 На 19.04.2019г/петък/ от 16.00ч. заседание на ПК"Икономическа", ПК"Общинска собственост" и ПК"Контрол"

1 от 01.04.2019 На 18.04.2019г/четвъртък/ от 16.00ч. заседание на ПК"Юридическа",ПК"Образование" и ПК"Спрот"

5 от 26.02.2019 Изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Ихтиман

4 от 25.01.2019 Изменение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Ихтиман

горе