0724 82381
Неделя, 8 декември 2019
0724 82381
Неделя, 8 декември 2019
 

Обяви

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

3 от 26.11.2019 На 16.12.2019г./понеделник/ от 14.00ч СЕСИЯ на ОбС Ихтиман

2 от 26.11.2019 На 10.12.2019г/ вторник/ от 16.00ч. заседание на ПК"Икономическа", ПК"Общинска собственост" и ПК"Контрол"

1 от 26.11.2019 На 09.12.2019г/ понеделник / от 16.00ч. заседание на ПК"Юридическа",ПК"Образование" и ПК"Спрот"

горе