0724 82381
Понеделник, 19 август 2019
0724 82381
Понеделник, 19 август 2019
 

Обяви

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

3 от 05.08.2019 На 23.08.2019г от 14.00ч СЕСИЯ на ОбС Ихтиман

2 от 05.08.2019 На 12.08.2019г/ понеделник/ от 16.00ч. заседание на ПК"Икономическа", ПК"Общинска собственост" и ПК"Контрол"

1 от 05.08.2019 На 09.08.2019г/ петък / от 16.00ч. заседание на ПК"Юридическа",ПК"Образование" и ПК"Спрот"

9 от 22.07.2019 Общински съвет Ихтиман открива процедура за избор на съдебни заседатели към Софийски окръжен съд и Районен съд Ихтиман за мандат 2020 – 2023 година

8 от 17.06.2019 Изменение на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

горе