0724 82381
Четвъртък, 20 февруари 2020
0724 82381
Четвъртък, 20 февруари 2020
 

Обяви

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

3 от 03.02.2020 На 28 .02.2020г/петък/ заседание на ОбС -СЕСИЯ

2 от 03.02.2020 На 20.02.2020г/ четвъртък/ от 16.00ч. заседание на ПК"Юридическа",ПК"Образование" и ПК"Спрот"

1 от 03.02.2020 На 19.02.2020г/ срядя / от 16.00ч. заседание на ПК"Икономическа", ПК"Общинска собственост" и ПК"Контрол"

5 от 16.01.2020 ОБЩИНА ИХТИМАН ИЗГОТВЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН Съгласно чл.26 ,ал.3 от ЗНА в срок от 30 дни можете да направите становеща по пр

4 от 13.01.2020 ОБЩИНА ИХТИМАН ИЗГОТВЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО съгласно чл.26,ал.3 от ЗНА в срок от 30 дни можете да направите становища по проекта

горе