0724 82381
Сряда, 15 август 2018
0724 82381
Сряда, 15 август 2018
 

Баланси

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

0400105117 от 14.09.2017 ОДИТЕН ДОКЛАД

Годишен финансов отчет на Община Ихтиман за 2016 година

377 от 14.09.2017 ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

Годишен финансов отчет на Община Ихтиман за 2016 година

01.04.2017 Баланс I тримесечие 2017

БАЛАНС 2016

13.09.2016 Баланс 2015

13.09.2016 Одитен доклад 2015

13.09.2016 Отчет приходи-разходи 2015

21.01.2016 Баланс 2014

горе