0724 82381
Събота, 16 февруари 2019
0724 82381
Събота, 16 февруари 2019
 

Заповеди

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

227 от 24.02.2018 ЗАПОВЕД № 227 ОТ 24.02.2018 Г.

ЗАПОВЕД № 227 ОТ 24.02.2018 Г.

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНО ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ 24.02.2018 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО БЕЛИЦА, ОБЩИНА ИХТИМАН.

90 от 23.01.2018 ЗАПОВЕД № 90 от 23.01.2018 Г.

Допускане изработване на ПУП - П3 и ПП (външни връзки за инфраструктура) за имот № 061033

88 от 23.01.2018 ЗАПОВЕД № 88 от 23.01.2018 Г.

Допускане изработване на ПУП - П3 и ПП (външни връзки за инфраструктура) за имот № 007093

1555 от 14.12.2017 ЗАПОВЕД № 1555 от 14.12.2017 Г.

Заявление с вх. № Юл-276/26.09.2017 г.

1462 от 01.12.2017 ЗАПОВЕД № 1462 от 01.12.2017 Г.

Изготвяне на проект за ПУП - П3 и ПУП - ПП за ПИ 042068

1196 от 29.09.2017 ЗАПОВЕД № 1196 от 29.09.2017 Г.

Заявление с вх. № Гр - 1084/06.06.2017 г.

1195 от 29.09.2017 ЗАПОВЕД № 1195 от 29.09.2017 Г.

Заявление с вх. № Юл - 196/07.07.2017 г.

горе