0724 82381
Петък, 19 април 2019
0724 82381
Петък, 19 април 2019
 

Заповеди

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

РД-12-13 от 25.01.2019 Тръжна процедура по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ

Заповед, заявление и 3 бр. декларации за участие в тръжна процедура за продажба на УПИ III-2887, целият с площ от 653 кв.м, находящ се в кв. 153 по плана на бившия стопански двор на гр. Ихтиман, открита със заповед № РД-12-13 от 25.01.2019 г. на директора на ОДЗ - София област

227 от 24.02.2018 Заповед № 227 от 24.02.2018 г.

Обявено частично бедствено положение на територията на с. Белица, общ. Ихтиман

90 от 23.01.2018 Заповед № 90 от 23.01.2018 г.

Допускане изработване на ПУП-П3 и ПУП-ПП за имот № 061033 в местността "Юрта" в землището на с. Пауново

88 от 23.01.2018 Заповед № 88 от 23.01.2018 г.

Допускане изработване на ПУП-П3 и ПУП-ПП за имот № 007093 в местността "Царчино" в землището на гр. Ихтиман

1555 от 14.12.2017 Заповед № 1555 от 14.12.2017 г.

Допускане изработване на ПУП-П3 и ПУП-ПП за имот № 105015 в местността "Делниците" в землището на с. Веринско

1462 от 01.12.2017 Заповед № 1462 от 01.12.2017 г.

Допускане изработване на ПУП-П3 и ПУП-ПП за имот № 042068 в местността "Ергешето" в землището на гр. Ихтиман

1196 от 29.09.2017 Заповед № 1196 от 29.09.2017 г.

Допускане изработване на ПУП-П3 и ПУП-ПП за имот № 000089 в землището на с. Венковец

1195 от 29.09.2017 Заповед № 1195 от 29.09.2017 г.

Допускане изработване на ПУП-П3 и ПУП-ПП за имот № 046470 в местността "Герена" в землището на с. Живково

горе