0724 82381
Неделя, 8 декември 2019
0724 82381
Неделя, 8 декември 2019
 

Общински съвет

<  Постоянни комисии

 

Спорт

СПОРТ, ТУРИЗЪМ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ

Борис Николаев Аргиров - Председател

Дата на раждане: 15.03.1969 г.

Семейно положение: разведен

Телефон: 0886008672

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК "Евророма-ДПС"

Васил Бориславов Петров

Дата на раждане: 19.04.1993 г.

Семейно положение: неженен

Образование: средно специално

Телефон: 0895109518

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК "Евророма-ДПС"

Иван Бориславов Вуков

Семейно положение: женен

Образование: Висше -учител по физика и математика

Месторабота: Частно СОУ по изкуства и чужди езици "Артис" - София

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия

Любомир Ангелов Рудаков

Дата на раждане: 13.03.1965 г.

Семейно положение: женен

Образование: средно специално

Месторабота: ЕТ "Даниела" - управител

Телефон: 0894624507

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

Светослав Христов Пашунов

Семейно положение: неженен

Образование: Висше - Икономика на отбраната и сигурността

Месторабота: "Булмит България" ЕООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"